Αίθουσα Τύπου

Τι είναι νέο
17/09/2019 - 01:30
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ανακοινώνει παραδείγματα βραβευθέντων οργανισμών και οργανισμών που έλαβαν τιμητικές διακρίσεις, οι οποίοι υιοθετούν μια πρωτοποριακή προσέγγιση για την επιτυχημένη αντιμετώπιση των κινδύνων από επικίνδυνες ουσίες στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τα 14α Βραβεία Καλής Πρακτικής. Τα βραβεία αναγνωρίζουν οργανισμούς που έχουν επιδείξει εξαιρετική προσήλωση στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) και οι οποίοι προωθούν πρακτικές που προστατεύουν τους εργαζόμενους και ενισχύουν την παραγωγικότητα.
25/06/2019 - 01:15
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) επικροτεί την εφαρμογή του διαδικτυακού διαδραστικού εργαλείου εκτίμησης κινδύνων (OiRA) από την πολυεθνική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Το γερμανικό τμήμα υγείας και ασφάλειας της εταιρείας έχει αναπτύξει και προσαρμόσει ένα εργαλείο εκτίμησης κινδύνων στον χώρο εργασίας βάσει του OiRA για χρήση ειδικά από εταιρείες.
05/06/2019 - 12:00
Στο Μπιλμπάο, στις 5 Ιουνίου, ο EU-OSHA διοργανώνει επετειακή εκδήλωση για τον εορτασμό των 25 ετών συνεργασίας για την ασφάλεια και την υγεία στην Ευρώπη . Η εκδήλωση είναι μια ευκαιρία να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνεργάστηκαν με τον Οργανισμό τα τελευταία 25 χρόνια και να επισημάνουμε τα πολλά αξιοσημείωτα επιτεύγματά του.
14/12/2018 - 01:30
Μια νέα έκθεση αναλύει τα πορίσματα ενός μείζονος έργου, στο οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) έφερε σε επαφή εμπειρογνώμονες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από ολόκληρη την Ευρώπη για να εξετάσουν και να συζητήσουν προσεγγίσεις επαγρύπνησης και περιφρούρησης με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό νέων κινδύνων και νόσων που συνδέονται με την εργασία.
29/11/2018 - 01:45
Ο EU-OSHA δημοσιεύει σε νέα έκθεση τα πορίσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση ενός μεγάλου έργου διετούς διάρκειας με θέμα την πρόβλεψη των επιπτώσεων της ψηφιακοποίησης στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία στην ΕΕ. Τα τελικά αποτελέσματα του έργου Foresight υπογραμμίζουν τις εξελίξεις που σημειώνονται στον τομέα των τεχνολογιών που βασίζονται στις ΤΠΕ, τις δυνητικές επιπτώσεις αυτών των τεχνολογιών στη φύση και την οργάνωση της εργασίας, καθώς και τις προκλήσεις και ευκαιρίες που ενέχουν ενδεχομένως για την ΕΑΥ.

Pages

Pages