Αίθουσα Τύπου

Τι είναι νέο

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

12/03/2020
Αυτή η τελευταία συγκεφαλαιωτική έκθεση αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου έργου του OSHA που στόχο έχει να αναλύσει εθνικά και ευρωπαϊκά στοιχεία τα...

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

07/02/2020
Φέτος ο EU-OSHA παρουσιάζει το βραβείο για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας σε συνεργασία με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Doclisboa που...

Image by Jill Wellington from Pixabay

04/02/2020
Την τελευταία εικοσαετία, η παγκόσμια ημέρα κατά καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου έχει αναπτυχθεί σε ένα ισχυρό κίνημα που εμπνέει οργανώσεις, κοινότητες...
16/01/2020
Ο συνεχώς μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας δημιουργεί νέους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Είναι απαραίτητη η...

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

13/12/2019
Μετά τη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκστρατείας της περιόδου 2018-2019 Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας –...

Pages

Pages