Αίθουσα Τύπου

Τι είναι νέο

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις εισάγουν συστήματα διαχείρισης των εργαζομένων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να αυξήσουν την...

Σε δύο εκθέσεις εντοπίζονται υψηλά επίπεδα μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) στα παιδιά και στους νέους και αναδεικνύεται η σημασία της έγκαιρης πρόληψης–...

Ο αυτοματισμός των σωματικών εργασιών με τη βοήθεια των ρομπότ, των συνεργατικών ρομπότ (cobot) και της τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζει τους χώρους...

Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των νέων τάσεων στις επιχειρήσεις, όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και οι...

Μια νέα έκθεση παρουσιάζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση των...