Αίθουσα Τύπου

Τι είναι νέο

Η εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), π.χ. εφαρμογών, καμερών και συσκευών που φοριούνται...

Οι εμπεριστατωμένες απόψεις σχετικά με την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) που παρουσιάστηκαν από κορυφαίους εμπειρογνώμονες και υπεύθυνους...

Κορυφαίοι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων συγκεντρώνονται στο Μπιλμπάο στις 14-15 Νοεμβρίου για να εξετάσουν τα σημαντικότερα...

Μια σειρά από έγγραφα συζήτησης και άρθρα επανεξετάζουν τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι παράγοντες ψυχοκοινωνικού κινδύνου (π.χ. υπερβολικός...

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ξεκινά σήμερα με τη διεξαγωγή εκατοντάδων εκδηλώσεων, πρωτοβουλιών και δράσεων προώθησης που διοργανώνονται από τον EU-OSHA και...