Αίθουσα Τύπου

Τι είναι νέο

Ο EU-OSHA καλωσορίζει τους επίσημους εταίρους της εκστρατείας — οργανώσεις από διάφορους κλάδους σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών...

Η έρευνα αποτελεί μια ευκαιρία για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους χρήστες του έργου του Οργανισμού να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον...

Η αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας που σχετίζεται με την εργασία έχει καταστεί πιο επιτακτική ανάγκη μετά την πανδημία. Η τελευταία έκθεση του EU-OSHA...

Κάθε χρόνο, οι καρκινογόνες ουσίες προκαλούν περίπου 100.000 θανάτους από επαγγελματικό καρκίνο στην ΕΕ σύμφωνα με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για...

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων , η διάσκεψη «Skills, skills, skills! Skills for people, skills for competitiveness, skills for...