Αίθουσα Τύπου

Τι είναι νέο

© Cristina Vatielli 

15/11/2019
Η νέα μας ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή έκθεση επισκόπησης και η σχετική περίληψη εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίοι οι ΜΣΠ επηρεάζουν το εργατικό δυναμικό...
12/11/2019
Κορυφαίοι εμπειρογνώμονες και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) από ολόκληρη την Ευρώπη θα...
05/11/2019
Ήρωας της βραβευμένης ταινίας είναι ένας νέος άντρας, ο Antonin, ο οποίος πάσχει από κόπωση λόγω μακροχρόνιας ασθένειας, και τον παρακολουθούμε καθώς...
21/10/2019
Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη έρχονται συχνά σε επαφή με επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας και η χρήση των ουσιών αυτών...
17/09/2019
Ο διαγωνισμός του 2018-19 αποτελεί βασικό μέρος της εκστρατείας Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών του EU-OSHA. Η Δρ...

Pages

Pages