Αίθουσα Τύπου

Τι είναι νέο

Κορυφαίοι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων συγκεντρώνονται στο Μπιλμπάο στις 14-15 Νοεμβρίου για να εξετάσουν τα σημαντικότερα...

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ξεκινά σήμερα με τη διεξαγωγή εκατοντάδων εκδηλώσεων, πρωτοβουλιών και δράσεων προώθησης που διοργανώνονται από τον EU-OSHA και...

Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε από τον EU-OSHA υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τη συσχέτιση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου με τις...

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση και υπέβαλε νομοθετική πρόταση για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους...

Οι μεγάλες εργασιακές απαιτήσεις και η χαμηλή ικανοποίηση από την εργασία μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν τις ΜΣΠ που σχετίζονται με την...