Αίθουσα Τύπου

Τι είναι νέο

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

23/06/2020
Οι εργασίες που είναι περισσότερο απαιτητικές από πλευράς σωματικών δυνάμεων, όπως ο χειρισμός ασθενών, ενέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για την...

© iStock.com/andresr

09/06/2020
Στη νέα έκθεση συνοψίζονται τα πορίσματα του πολυετούς έργου του EU-OSHA, το οποίο εξετάζει την έρευνα, την πολιτική και την πρακτική στον τομέα της...

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

08/06/2020
Τα πιο πρόσφατα δεδομένα της ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER) για το 2019 έχουν προστεθεί...
04/06/2020
Ενώ οι περιορισμοί που ισχύουν σε σχέση με τη νόσο COVID-19 αρχίζουν να χαλαρώνουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, πολλές εταιρείες και οργανισμοί σχεδιάζουν...

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

02/06/2020
Τα έξυπνα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) υπόσχονται υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και άνεσης στον χώρο εργασίας χάρη στα ενισχυμένα υλικά που...

Pages

Pages