Σταδιοδρομία

Το προσωπικό του EU-OSHA εργάζεται σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον το οποίο παρέχει προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Τα γραφεία μας βρίσκονται στην πολιτιστικά ανθηρή πόλη του Μπιλμπάο.

Ο EU-OSHA είναι ένας πολυσυλλεκτικός Οργανισμός. Όλοι οι υπάλληλοί του –από τους υπευθύνους έργου έως τους υπευθύνους επικοινωνίας και τους διοικητικούς υπαλλήλους– διαθέτουν την κατάρτιση, τον ζήλο και τον ενθουσιασμό που χρειάζεται για να καταστήσουν τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους και παραγωγικότερους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σταδιοδρομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

 

Ποιους απασχολούμε

Ο EU-OSHA παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης στους πολίτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας (μέρη της συμφωνίας ΕΟΧ).

Ο EU-OSHA ασκεί πολιτική ίσων ευκαιριών. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, φυλετικής, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή δόγματος, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, συμμετοχής σε εθνική μειονότητα, περιουσίας, καταγωγής, αναπηρίας, εθνικότητας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

Διαβάστε την πολιτική απορρήτου του EU-OSHA.

Κατάλογοι επιλαχόντων

Reserve lists are composed of the candidates who came for an interview at the time of the recruitment procedure for the posts listed and who obtained the best overall marks. Candidates in the reserve list may be offered contracts at a later date without subsequent selection procedure.

For some Contract Agent positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην παρούσα ενότητα.

Vacancies - Evaluation underway

Κενές θέσεις εργασίας που στελεχώθηκαν

Οικειοθελείς αιτήσεις εργασίας

Ο Οργανισμός δεν δύναται να εξετάσει με τη δέουσα προσοχή όλες τις αυθόρμητες αιτήσεις εργασίας που λαμβάνει λόγω του μεγάλου αριθμού τους. Ο Οργανισμός συνιστά στους ενδιαφερόμενους να αποστέλλουν αιτήσεις εργασίας κατόπιν δημοσίευσης συγκεκριμένων θέσεων εργασίας ή προκήρυξης διαδικασίας πρόσληψης.

Ο Οργανισμός ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δεν θα παραλαμβάνει ούτε θα απαντά σε αυθόρμητες αιτήσεις εργασίας ή σε αυθόρμητες αιτήσεις για πρακτική άσκηση.

Enquiries

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment at osha.europa.eu

Για πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνουν τις επιστολές τους στην ταχυδρομική διεύθυνση: European Agency for Safety and Health at Work,  Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 - 48003 Bilbao, Spain