Γλωσσάρια του EU-OSHA

Τα πολύγλωσσα γλωσσάρια του EU-OSHA περιλαμβάνουν όρους επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας ομαδοποιημένους ανά τομέα ή πεδίο γνώσης. Οι λέξεις παρατίθενται με αλφαβητική σειρά μαζί με τους ορισμούς τους.

Ο EU-OSHA κατήρτισε τα γλωσσάρια αυτά στο πλαίσιο των εκστρατειών για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεπή κοινοποίηση βασικών εννοιών που συνδέονται με τις συγκεκριμένες εκστρατείες. Τα γλωσσάρια αυτά περιλαμβάνουν το λεξιλόγιο εργασίας και τους ορισμούς των εννοιών που χρησιμοποιούνται συχνότερα στους συγκεκριμένους τομείς.