You are here

Κανονισμός CLP – Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων

Ο κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και συσκευασία (CLP) ευθυγραμμίζει την παλαιότερη νομοθεσία της ΕΕ με το σύστημα ΠΕΣ (Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών), το οποίο είναι ένα σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για τον εντοπισμό επικίνδυνων χημικών ουσιών και την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με αυτούς τους κινδύνους. Έχει επίσης κοινά σημεία με τον κανονισμό REACH

Πολλές χώρες ανά τον κόσμο έχουν υιοθετήσει το σύστημα ΠΕΣ (Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων), το οποίο πλέον χρησιμοποιείται ως βάση για την ανάπτυξη των διεθνών και των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα των μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Οι κίνδυνοι των χημικών ουσιών κοινοποιούνται μέσω τυποποιημένων δηλώσεων και εικονογραμμάτων στις επισημάνσεις και στα δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Νέοι όροι έχουν αντικαταστήσει τους παλαιούς:

 • μείγματα αντί παρασκευάσματα
 • εισάγεται η έννοια της επικινδυνότητας
 • εικονογράμματα αντί σύμβολα
 • δηλώσεις επικινδυνότητας αντί φράσεις κινδύνου
 • δηλώσεις προφύλαξης αντί δηλώσεις ασφάλειας
 • οι προειδοποιητικές λέξεις (π.χ. Κίνδυνος, Προσοχή) αντικαθιστούν τις Επισημάνσεις κινδύνου

Νέα εικονογράμματα σε κόκκινο πλαίσιο αντικαθιστούν βαθμιαία τα γνωστά πορτοκαλί σύμβολα κινδύνου

Μεταφορτώστε την αφίσα και το ενημερωτικό φυλλάδιό μας με τίτλο Η σημασία των εικονογραμμάτων κινδύνου

Παρακολουθήστε την ταινία κινουμένων σχεδίων Ο Napo στο …. Κίνδυνος: Χημικές ουσίες!


© Κοινοπραξία Napo

Ταξινόμηση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αποφάσεις σχετικά με την ταξινόμηση μιας ουσίας ή μείγματος πρέπει να λαμβάνονται από τους προμηθευτές . Η διαδικασία αυτή καλείται αυτοταξινόμηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απόφαση σχετικά με την ταξινόμηση μιας χημικής ουσίας λαμβάνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να διασφαλισθεί η κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν συνήθως τις πλέον επικίνδυνες ουσίες: καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή ή ευαισθητοποιητικές του αναπνευστικού συστήματος ουσίες, βιοκτόνα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Όλες οι παλαιότερες εναρμονισμένες ταξινομήσεις ουσιών βάσει της καταργηθείσας νομοθεσίας (οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες) έχουν πλέον ευθυγραμμιστεί με τον κανονισμό CLP. Η εφαρμογή αυτής της εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης είναι υποχρεωτική για τους προμηθευτές.

Κύρια σημεία

 • Αναζητήστε τις νέες ετικέτες και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS).
 • Εκπαιδεύστε τους εργαζομένους ώστε να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τις νέες πληροφορίες της ετικέτας.
 • Βεβαιωθείτε ότι η χρήση της ουσίας ή του μείγματος προβλέπεται στο SDS και ότι δεν υπάρχουν σχετικές αντενδείξεις.
 • Τηρήστε τις συμβουλές που αναγράφονται στις νέες ετικέτες και στα δελτία δεδομένων ασφαλείας.
 • Ελέγξτε εάν η ταξινόμηση έχει αλλάξει.
 • Προβείτε σε εκτίμηση των κινδύνων που διατρέχουν οι εργαζόμενοι και επικαιροποιήστε την εκτίμηση κινδύνου για τον χώρο εργασίας σας, αν είναι απαραίτητο.
 • Αν είστε εργοδότης, κοινοποιήστε τις σχετικές αλλαγές στο προσωπικό σας.
 • Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη νέα ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, μιλήστε με τον προμηθευτή σας.

Πηγή: ΓΔ Απασχόλησης

Επισήμανση

Οι προμηθευτές πρέπει να επισημαίνουν τις συσκευασμένες ουσίες ή τα μείγματα σύμφωνα με τον κανονισμό CLP πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν μια ουσία έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνη
 • Όταν ένα μείγμα περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνες επειδή η περιεκτικότητά τους υπερβαίνει κάποιο όριο


Άρθρο στη σελίδα OSH wiki σχετικά με την επισήμανση χημικών προϊόντων

Πότε θα εφαρμοσθεί πλήρως ο κανονισμός;

Ο κανονισμός CLP τέθηκε σε εφαρμογή στις 20 Ιανουαρίου 2009 και σταδιακά θα αντικαταστήσει την ταξινόμηση και την επισήμανση που προβλέπονταν στην οδηγία για τις επικίνδυνες ουσίες (67/548/ΕΟΚ) και την οδηγία για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα (1999/45/ΕΚ). Αμφότερες οι εν λόγω οδηγίες θα καταργηθούν την 1η Ιουνίου 2015.

Σημαντικές ημερομηνίες:

 • 1η Δεκεμβρίου 2010: επαναταξινόμηση των ουσιών
 • 1η Δεκεμβρίου 2012: επισήμανση των ουσιών που ήδη διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τον κανονισμό CLP
 • Από την 1η Ιουνίου 2015 τα μείγματα (τα οποία παλαιότερα αποκαλούνταν παρασκευάσματα) πρέπει να ταξινομούνται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP
 • 1 Ιουνίου 2017 : νέα επισήμανση και διάθεση σε νέα συσκευασία των προϊόντων που ήδη πωλούνται στην αγορά

Κατάλογος ταξινόμησης και επισήμανσης

Ο κατάλογος ταξινόμησης επισήμανσης (C&L) είναι μια βάση δεδομένων που περιέχει βασικές πληροφορίες που υποβάλλονται από παρασκευαστές και εισαγωγείς σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση κοινοποιημένων και καταχωρισμένων ουσιών. Περιέχει επίσης κατάλογο των νομικά δεσμευτικών εναρμονισμένων ταξινομήσεων (Παράρτημα VI του κανονισμού CLP). Δημιουργήθηκε και τηρείται από τον ECHA.

Τα κράτη μέλη, οι παρασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι τελικοί χρήστες μπορούν να προτείνουν την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση μιας ουσίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σχετικές πληροφορίες θα είναι επίσης διαθέσιμες στον κατάλογο. Ο κανονισμός CLP έχει πολλά κοινά σημεία με τον κανονισμό REACH.

Περισσότερες πληροφορίες