Επιτελικός ρόλος της διοίκησης και συμμετοχή των εργαζομένων

Image
Leadership and workers participation. Conductor leading a concert

Η ισχυρή, αποτελεσματική και ουσιαστική άσκηση του επιτελικού ρόλου της διοίκησης αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας. Με τη σειρά της, η υψηλού επιπέδου ασφάλεια και υγεία αποτελεί σημαντικό προαπαιτούμενο για την επιτυχή πορεία της επιχείρησης.

Η προστασία των εργαζομένων από ατυχήματα και προβλήματα υγείας δεν αποτελεί μόνο νομική και ηθική υποχρέωση, αλλά αποτελεί και χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης και προόδου.

Μειώνοντας τους κινδύνους από την κορυφή προς τη βάση

Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων —τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, οι διευθυντές ή/και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου— μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων και των προβλημάτων υγείας στον χώρο εργασίας. Μπορούν να επιτύχουν τον στόχο αυτόν:

 • εφαρμόζοντας πιστά και γνωστοποιώντας μια αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης της ΕΑΥ
 • αναπτύσσοντας άρτια συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας
 • παρακολουθώντας τις επιδόσεις των εν λόγω συστημάτων
 • δίνοντας το καλό παράδειγμα μέσω της τήρησης όλων των διαδικασιών ασφαλείας σε κάθε περίσταση
 • παρέχοντας κίνητρα τα οποία θα διασφαλίζουν τη συμμετοχή του προσωπικού στην προσπάθεια για επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας και υγείας

πληρώνοντας το τίμημα της πλημμελούς άσκησης του επιτελικού ρόλου.

Η αναποτελεσματική ή ανύπαρκτη άσκηση του ηγετικού ρόλου όσον αφορά την ΕΑΥ ενδέχεται να ευθύνεται για εργατικά ατυχήματα —ακόμη και θανατηφόρα— καθώς και για την κακή ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων. Μπορεί να καταστρέψει την καλή φήμη της επιχείρησης. Η πλημμελής άσκηση του επιτελικού ρόλου μπορεί όντως να έχει σοβαρό χρηματοοικονομικό κόστος, π.χ. το κόστος που συνεπάγονται οι άδειες ασθενείας, η χρονοτριβή και οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις.

Αντίθετα, η αποτελεσματική άσκηση του επιτελικού ρόλου στον τομέα της ΕΑΥ:

 • προλαμβάνει τα ατυχήματα και τις ασθένειες
 • αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα
 • βελτιώνει το ηθικό των εργαζομένων
 • βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτούν νέους πελάτες και να προσελκύουν υψηλής ποιότητας εργαζομένους.

Ανάληψη επιτελικού ρόλου στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας

Μπορείτε να λάβετε ορισμένα απλά μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από την ανάληψη επιτελικού ρόλου στον τομέα της ΕΑΥ. Οι ακόλουθες πρακτικές συμβουλές βασίζονται στον οδηγό που κατάρτισε η βρετανική Εκτελεστική Αρχή για την Ασφάλεια και την Υγεία (British Health and Safety Executive):

 • διενεργείτε τακτικές εκτιμήσεις των κινδύνων και λαμβάνετε υπόψη τα αποτελέσματά τους κατά τη λήψη μέτρων
 • λαμβάνετε πάντοτε υπόψη τις επιπτώσεις που συνεπάγονται για την ασφάλεια και την υγεία οι προσλήψεις νέων υπαλλήλων και η εφαρμογή νέων διαδικασιών και μεθόδων εργασίας
 • Η ουσιαστική διοίκηση είναι αποτελεσματική διοίκηση. διασφαλίστε ότι τα ανώτερα διοικητικά στελέχη επισκέπτονται τακτικά τους χώρους εργασίας της επιχείρησής σας προκειμένου να συνομιλούν με τους εργαζομένους σχετικά με τα προβλήματα στον τομέα της ΕΑΥ και να αναζητούν από κοινού λύσεις.
 • διατρανώστε τη δέσμευσή σας μεριμνώντας ώστε τα θέματα της ασφάλειας και της υγείας να εγγράφονται πάντοτε στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
 • παρέχετε κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας και υγείας σε όλα τα ανώτερα διοικητικά στελέχη προάγοντας την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αξία της ΕΑΥ.

Συνεργασία —προώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής άσκησης του επιτελικού ρόλου σε θέματα ΕΑΥ είναι η προώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων. Οι εργοδότες υπέχουν νομική υποχρέωση να διαβουλεύονται με τους εργαζομένους σχετικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Ωστόσο, η υπέρβαση των ελάχιστων απαιτήσεων συνεπάγεται σημαντικά οφέλη. Η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των εργαζομένων και η θεσμοθέτηση του διαλόγου μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας της διαχείρισης της ΕΑΥ.

Το 2012, ο EU-OSHA διοργάνωσε διετή εκστρατεία ενημέρωσης για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία έγινε γνωστή ως εκστρατεία για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας κατά την περίοδο 2012–2013 με θέμα «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων».

Η εκστρατεία αυτή ολοκληρώθηκε με μια εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκε συγκριτική αξιολόγηση με στόχο την ανταλλαγή παραδειγμάτων καλής πρακτικής από τους συμμετέχοντες στην εκστρατεία, ενώ πραγματοποιήθηκε και εργαστήριο με θέματα όπως «Διευθυντική κατάρτιση» και «Νοοτροπία των επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας και υγείας». Διαβάστε την περίληψη της εκδήλωσης.