Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες - Ηλεκτρονικός οδηγός

Ο ηλεκτρονικός οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά με

  • τη διαχείριση της ηλικίας
  • την εκτίμηση κινδύνων με γνώμονα την ηλικία
  • την προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας

και άλλα συναφή θέματα που αφορούν τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες των τομέων ΕΑΥ και ανθρώπινου δυναμικού.

Επίσης, παρέχονται δεδομένα περιπτωσιολογικών μελετών και ένα γλωσσάρι επεξήγησης των συχνά χρησιμοποιούμενων όρων.

Πρόσβαση στον ηλεκτρονικό οδηγό