Έρευνες και στατιστικές στον τομέα της ΕΑΥ

Εδώ θα βρείτε στοιχεία και αριθμούς για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) που προκύπτουν από βασικά ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και από την ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER) του EU-OSHA.

Τα πορίσματα αυτά παρουσιάζονται με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη, μέσω εργαλείων απεικόνισης δεδομένων, τα οποία παρέχουν μια επισκόπηση του τρόπου αντιμετώπισης των κινδύνων στους χώρους εργασίας, των συνθηκών εργασίας, των δημογραφικών στοιχείων και των πολιτικών και στρατηγικών για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.

Διενεργούμε επίσης δημοσκοπήσεις που μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς αισθάνονται οι άνθρωποι για το εργασιακό τους περιβάλλον, τα αποτελέσματα των οποίων είναι διαθέσιμα παρακάτω.

Η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων και αριθμών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του έργου μας και συνδράμουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ερευνητές στον εντοπισμό των αναδυόμενων τάσεων.