Κινηματογραφικό βραβείο για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας

photo: Gerd Altmann / pixabay.com

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία παρουσιάζει το κινηματογραφικό βραβείο για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας για το καλύτερο ντοκιμαντέρ που σχετίζεται με την εργασία. Το βραβείο απονέμεται ως κατηγορία στο πλαίσιο του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Doclisboa που πραγματοποιείται στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Το Doclisboa εντάσσεται στο Doc Alliance – μια δημιουργική συνεργασία μεταξύ επτά ευρωπαϊκών φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Από το 2009 έως το 2019 το βραβείο παρουσιαζόταν στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων της Λειψίας.

Παράλληλα με το χρηματικό έπαθλο των 5.000 ευρώ, ο EU-OSHA χρηματοδοτεί τον υποτιτλισμό των νικητριών ταινιών σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους παραγωγούς και να διανεμηθούν στο πλαίσιο του δικτύου εθνικών εστιακών πόλων του EU-OSHA τόσο στα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Απονέμεται βραβείο σε ντοκιμαντέρ με θέμα τον άνθρωπο στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. Η ταινία πρέπει να θίγει ζητήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της πολιτικής και οικονομικής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε ή ζητήματα σχετικά με την εργασία, όπως οι φυσικές και ψυχοκοινωνικές συνθήκες εργασίας, οι υφιστάμενοι και νέοι κίνδυνοι στην εργασία.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τους κανόνες και την προθεσμία συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχονται στον δικτυακό τόπο του φεστιβάλ Doclisboa.

Κριτήρια επιλογής ταινιών

Νικητές των βραβείων: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023