Εργαλεία και πηγές

Εδώ θα βρείτε όλες τις κύριες πηγές μας για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους κινδύνους για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και την αντιμετώπισή τους.

Το OiRA (διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου), το οποίο διευκολύνει την εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Η εφαρμογή OSHwiki ως πλούσια πηγή πληροφόρησης για όλες τις πτυχές της ΕΑΥ. Ηλεκτρονικοί οδηγοί που παρέχουν οδηγίες για τη διαχείριση ζητημάτων ΕΑΥ. Γραφικά πληροφοριών. Η εργαλειοθήκη εκστρατείας. Οι ταινίες του Napo και ο Napo για τους δασκάλους. Εργαλεία απεικόνισης δεδομένων και λοιπά πρακτικά εργαλεία και οδηγίες.