Καρκίνος που σχετίζεται με την εργασία

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας στους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, είναι ο καρκίνος που σχετίζεται με την εργασία, ο οποίος εκτιμάται ότι ευθύνεται για το  53 % όλων των θανάτων που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Σύμφωνα με τον οδηγό για τους καρκινογόνους παράγοντες, κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 120.000 περιστατικά καρκίνου που σχετίζεται με την εργασία, τα οποία οφείλονται στην έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες σε χώρους εργασίας στην ΕΕ, με αποτέλεσμα περίπου να σημειώνονται 80.000 θάνατοι  ετησίως.

Ωστόσο, η ακτινοβολία, το άγχος και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την οργάνωση και τις συνθήκες εργασίας έχουν συνδεθεί με τον καρκίνο που σχετίζεται με την εργασία. Επιπλέον, σύμφωνα με νέα στοιχεία, καρκίνο μπορεί να προκαλέσει και η επαγγελματική έκθεση σε ενδοκρινικούς διαταράκτες (π.χ. ορισμένα γεωργικά φάρμακα) ή νανοϋλικά.

Τα ανησυχητικά αυτά στατιστικά στοιχεία είχαν ως αποτέλεσμα την ανάληψη δράσης. Με μια νέα πρωτοβουλία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε για την προστασία των εργαζομένων από τον καρκίνο που σχετίζεται με την εργασία. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί εν μέρει μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας για τους καρκινογόνους και τους μεταλλαξιογόνους παράγοντες με σκοπό τον καθορισμό ορίων έκθεσης στις κοινές καρκινογόνες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε χώρους εργασίας ανά την Ευρώπη.