Ενημερωτικό δελτίο: Καρκινογόνοι παράγοντες στην εργασία

Keywords:

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο, που αναπτύχθηκε από κοινού από όλους τους εταίρους του χάρτη πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες, παρέχει συνοπτικές πρακτικές συμβουλές για την αποφυγή των κινδύνων από καρκινογόνους παράγοντες στο χώρο εργασίας. Σχεδιάστηκε ως έγγραφο ταχείας αναφοράς για καθημερινή χρήση και ξεκινάει με τον ορισμό των επαγγελματικών καρκινογόνων παραγόντων και την περιγραφή των κινδύνων που αυτοί συνεπάγονται.

Στη συνέχεια καλύπτει τις ειδικές νομικές απαιτήσεις, όπως την εκτίμηση κινδύνου, την ιεράρχηση των μέτρων πρόληψης που εφαρμόζονται στους καρκινογόνους παράγοντες και τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Παρέχει επίσης πληροφορίες για μέτρα συντήρησης και για συμβάντα, καθώς και για τον τρόπο αναγνώρισης των εργαζομένων που κινδυνεύουν περισσότερο.

Υπάρχουν σύνδεσμοι προς χρήσιμα εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές και πληροφορίες σχετικά με τον οδικό χάρτη για τους καρκινογόνους παράγοντες — όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για τη διαχείριση των κινδύνων από τους καρκινογόνους παράγοντες στην εργασία.

Μεταφόρτωση in: bg | cs | da | de | el | en | fi | fr | is | lt | mt | nl | no | pt | sk | sl |