Ηλεκτρονικό εργαλείο επικίνδυνων ουσιών

Η επιχείρησή σας χρησιμοποιεί επικίνδυνες ουσίες; Έχετε πλήρη επίγνωση των νομικών σας υποχρεώσεων; Το ηλεκτρονικό εργαλείο επικίνδυνων ουσιών μπορεί να σας βοηθήσει. Είναι ένας διαδραστικός οδηγός στο διαδίκτυο που παρέχει στους εργοδότες την υποστήριξη και τις συμβουλές που χρειάζονται για την αποτελεσματική διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας.

Βασισμένο στη δική σας συνεισφορά, παρέχει ειδικά προσαρμοσμένο και εύκολα κατανοητό ιστορικό, καθώς και πληροφορίες καλής πρακτικής, για παράδειγμα όσον αφορά τους κινδύνους, την επισήμανση, τη νομοθεσία, τα μέτρα πρόληψης και πολλά άλλα. Το ηλεκτρονικό εργαλείο δημιουργεί μια έκθεση για την κατάσταση της δικής σας επιχείρησής σας όσον αφορά τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συστάσεις για βελτίωση.