Ένταξη της ΕΑΥ στην εκπαίδευση

Image
Mainstreaming OSH into education. Two kids wearing ear protection headsets

Ως ένταξη —ή ενσωμάτωση— της ΕΑΥ στην εκπαίδευση νοείται η συστηματική διδασκαλία της στο πλαίσιο των διδασκομένων μαθημάτων. Η ιδανική μορφή ένταξης της ΕΑΥ συνίσταται στο να καταστεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των μαθητών, των γονέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Εάν τα παιδιά αρχίσουν να αποκτούν γνώσεις σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία ενώ ακόμη μαθαίνουν ανάγνωση και γραφή, οι γνώσεις αυτές θα διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, παίζουν και ζουν. Αναπτύσσουν έτσι έναντι της ασφάλειας και της υγείας μια στάση που θα τα συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής.

Ξεκίνα νέος, μείνε ασφαλής: επιτυχής εκπαίδευση ΕΑΥ

Η ΕΑΥ είναι προτιμότερο να ενσωματώνεται στα επιμέρους μαθήματα παρά να διδάσκεται ως αυτοτελές μάθημα. Η μάθηση βάσει δραστηριοτήτων και τα παραδείγματα από την πραγματική ζωή συμβάλλουν στη μεταφορά του μηνύματος από το σχολείο στην καθημερινότητα των παιδιών και των νέων. Τα βασικά μηνύματα μπορούν να επαναλαμβάνονται ποικιλοτρόπως στις επιμέρους ηλικιακές ομάδες, καλύπτοντας όλο το ηλικιακό φάσμα, από τους μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης έως τους σπουδαστές των σχολών επαγγελματικής κατάρτισης.

Η «ολική σχολική προσέγγιση» αποτελεί το ιδανικό μοντέλο. Η ενσωμάτωση της ΕΑΥ στην ανώτερη εκπαίδευση παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες και γνωρίζει μικρότερη ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τηντριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, ισχύει το ίδιο «ολικό» μοντέλο. Η δικτύωση και η συνεργασία με τις αρχές ΕΑΥ συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχή ενσωμάτωση της ΕΑΥ.

Ενσωμάτωση της ΕΑΥ στη σχολική ζωή

Η ολική σχολική προσέγγιση συνδυάζει την εκπαίδευση και τη διαχείριση των σχολικών μονάδων. Οι μαθητές και το προσωπικό συνεργάζονται για να καταστήσουν το σχολείο ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας και μάθησης μέσω:

 • διαχείρισης της εκπαίδευσης σε θέματα κινδύνων και ΕΑΥ, π.χ. μέσω της συμμετοχής των μαθητών σε δραστηριότητες εντοπισμού κινδύνων
 • της εκπαίδευσης για θέματα υγείας και της προαγωγής της υγείας, π.χ. μέσω πρωτοβουλιών για υγιή σχολεία
 • δράσεων για την προαγωγή της αξιοπρέπειας και του σεβασμού όλων των παραγόντων της σχολικής ζωής, π.χ. μέσω ενημερωτικών εκστρατειών για την πάταξη του φαινομένου του εκφοβισμού
 • δράσεων μέριμνας για το περιβάλλον, π.χ. δράσεων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων

Συμβουλές για την επιτυχή ενσωμάτωση της ΕΑΥ

Περιπτωσιολογικές μελέτες δείχνουν ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στη λειτουργικότητα της ολικής σχολικής προσέγγισης:

 • ανάληψη επιτελικού ρόλου από τον διευθυντή της εκάστοτε σχολικής μονάδας με στόχο την παροχή κινήτρων προς το προσωπικό και τους μαθητές για ενσωμάτωση της ΕΑΥ
 • συμμετοχή των μαθητών, των γονέων και του προσωπικού της σχολικής μονάδας
 • παροχή πρακτικής υποστήριξης και εργαλείων — η εργαλειοθήκη «
  Napo για τους δασκάλους
  » αποτέλεσε χρήσιμο βοήθημα εν προκειμένω
 • Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
 • δικτύωση μεταξύ σχολείων
 • συνεργασία μεταξύ αρχών ΕΑΥ και εκπαιδευτικών αρχών
 • πρακτικό πνεύμα και σύνδεση της εκπαίδευσης σχετικά με τους κινδύνους με τα διδασκόμενα μαθήματα

Περισσότερες πληροφορίες: