Βραβεία Καλής Πρακτικής για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας

Healthy Workplaces Good Practice Awards

© EU-OSHA

Τα βραβεία αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο των εκστρατειών για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» και επιβραβεύουν τους οργανισμούς που διαχειρίζονται ενεργά τα ζητήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ).

Η συμμετοχή αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο προώθησης σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τον τομέα της ασφάλειας και υγείας στον οργανισμό σας. Ο διαγωνισμός μπορεί επίσης να αποτελέσει εξαιρετικό κίνητρο στο πλαίσιο των προσπαθειών βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας.

Τα βραβεία, τα οποία διοργανώνει ο EU-OSHA σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ από το 2000, αναδεικνύουν τις εξαιρετικές και καινοτόμες προσπάθειες στον τομέα της ΕΑΥ. Τα βραβεία αυτά αναδεικνύουν τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση καλών πρακτικών στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας και χρησιμεύουν επίσης ως δίαυλος ανταλλαγής και προώθησης των καλών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όλες οι υποψηφιότητες αξιολογούνται αρχικά σε εθνικό επίπεδο από το δίκτυο εστιακών πόλων του EU-OSHA. Τα επικρατέστερα εθνικά παραδείγματα συμμετέχουν στη συνέχεια στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Από αυτά, επιλέγονται στο τέλος τα παραδείγματα εκείνα στα οποία θα απονεμηθούν βραβεία και τιμητικές διακρίσεις.

Στη συνέχεια, τα εν λόγω παραδείγματα καλής πρακτικής προβάλλονται και βραβεύονται στο πλαίσιο τελετής απονομής βραβείων η οποία διοργανώνεται κατά το τελευταίο κάθε εκστρατείας.