Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2018-2019

Keywords:

Το ενημερωτικό έντυπο παρουσιάζει τα παραδείγματα ορθών πρακτικών που βραβεύτηκαν και έλαβαν τιμητικές διακρίσεις για τις πρωτοποριακές προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν από οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη ως προς την εξάλειψη και τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε επικίνδυνες ουσίες. Αυτά τα παραδείγματα υπερβαίνουν την απλή συμμόρφωση με τη νομοθεσία και παρουσιάζουν ξεκάθαρα τα οφέλη της υιοθέτησης μιας προληπτικής προσέγγισης στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), καθώς και της δημιουργίας μιας φιλοσοφίας πρόληψης που περιλαμβάνει τη συμμετοχή των εργαζομένων, της διοίκησης και των ειδικών.

Όλα τα παραδείγματα σέβονται την ιεραρχία των μέτρων πρόληψης και εφαρμόζουν την αρχή STOP, η οποία δίνει προτεραιότητα στην εξάλειψη, την υποκατάσταση και τα συλλογικά μέτρα έναντι των ατομικών μέτρων προστασίας. Είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμα και μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλες επιχειρήσεις, τομείς ή κράτη μέλη, προσθέτοντας αξία στις υπάρχουσες πρακτικές, ενώ λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της πλειονότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, δηλαδή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Μεταφόρτωση in: en | fr |