You are here

Η καλή διαχείριση της ΕΑΥ είναι επωφελής για τις επιχειρήσεις

Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

Σε καιρούς οικονομικής στενότητας, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να θυμούνται ότι οι ελλιπείς συνθήκες ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας κοστίζουν. Απεναντίας, όπως προκύπτει από μελέτες περιπτώσεων, η καλή διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) σε μια επιχείρηση επιφέρει βελτίωση των επιδόσεων και της κερδοφορίας της.

Οι πλημμελείς συνθήκες ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας είναι επιζήμιες για όλους, τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τα εθνικά συστήματα υγείας. Αντιστρόφως, η βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών μπορεί να αποβεί επωφελής για όλους.

Οι χώρες με ανεπαρκή συστήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας δαπανούν πολύτιμους πόρους για την αντιμετώπιση τραυματισμών και ασθενειών που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Η χάραξη μιας δυναμικής εθνικής στρατηγικής μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη, όπως:

 • τη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της μείωσης των απουσιών λόγω ασθένειας
 • τη μείωση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης
 • την παραμονή των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων στην αγορά εργασίας
 • τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργασιακών μεθόδων και τεχνολογιών
 • τη μείωση του αριθμού των ατόμων που εργάζονται με μειωμένο ωράριο για να φροντίσουν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους

Κόστος των τραυματισμών, ασθενειών και θανάτων που συνδέονται με την εργασία

Ποιος είναι ο οικονομικός αντίκτυπος τόσο της καλής όσο και της κακής διαχείρισης της ΕΑΥ; Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι αρμόδιοι χάραξης πολιτικής, οι ερευνητές και οι μεσάζοντες να κατανοούν τη σημασία αυτού του ερωτήματος, αλλά αυτό προϋποθέτει καλής ποιότητας δεδομένα. Ο EU-OSHA στοχεύει επομένως να αντιμετωπίσει αυτή την ανάγκη μέσω του ανακεφαλαιωτικού έργου δύο σταδίων με τίτλο «Κόστη και οφέλη της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας», σκοπός του οποίου είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου αξιολόγησης κόστους ώστε να παρέχονται οι σχετικές αξιόπιστες εκτιμήσεις.

Φάση 1: μελέτη ευρείας κλίμακας για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων σε κάθε κράτος μέλος, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός μοντέλου αξιολόγησης κόστους.

Παραγόμενο αποτέλεσμα: ανακεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των δεδομένων (2017).

Φάση 2α: παραγωγή ενός κατά προσέγγιση μοντέλου αξιολόγησης κόστους βάσει των διεθνώς διαθέσιμων πηγών δεδομένων (σε συνεργασία με τη ΔΟΕ, τη Φινλανδία και τη Σιγκαπούρη).

Παραγόμενο αποτέλεσμα: έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη του κατά προσέγγιση μοντέλου (2017).

Φάση 2β: ανάπτυξη ενός εξελιγμένου μοντέλου αξιολόγησης κόστους βάσει των εθνικών πηγών δεδομένων.

Παραγόμενο αποτέλεσμα: έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη του εξελιγμένου μοντέλου (2018).

Το έργο περιλαμβάνει επίσης σεμινάριο με συμμετοχή ενδιαφερομένων οι οποίοι θα συζητήσουν τις επιπτώσεις του μοντέλου για την πολιτική σχετικά με την ΕΑΥ και την πρακτική εφαρμογή της το 2018, ενώ θα ακολουθήσει περαιτέρω διάδοση και αξιολόγηση το 2019. Ένα εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων και σχετικά πληροφοριακά γραφήματα θα επιτρέπουν επίσης την εύκολη πρόσβαση και την αξιολόγηση των δεδομένων.

Το όφελος για τις επιχειρήσεις

Οι ελλείψεις στην ΕΑΥ κοστίζουν, τη στιγμή που η καλή διαχείρισή της συμφέρει. Οι επιχειρήσεις με υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας είναι πιο επιτυχημένες και πιο βιώσιμες.

Σύμφωνα με μελέτες, κάθε ευρώ που επενδύεται στην ΕΑΥ αποφέρει κέρδος 2,2 ευρώ , η δε σχέση κόστους-οφέλους της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας είναι θετική.

Τα οικονομικά οφέλη της καλής διαχείρισης της ΕΑΥ για τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, είναι σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επαρκής ασφάλεια και υγεία στον χώρο εργασίας:

 • βελτιώνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων
 • μειώνει τις απουσίες
 • μειώνει την ανάγκη αποζημιώσεων
 • αυξάνει την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων για τη σύναψη συμβάσεων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα

Η κινητοποίησή σας μπορεί να ωφελήσει σημαντικά την επιχείρησή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να επιφέρετε βελτιώσεις και να διαχειριστείτε τους κινδύνους εδώ .

Οικονομικά κίνητρα

Σε ολόκληρη την Ευρώπη εφαρμόζονται συστήματα για την οικονομική επιβράβευση των επιχειρήσεων που τηρούν συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας τους. Σε αυτά περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η παροχή:

 • μειωμένων ασφαλίστρων
 • φοροαπαλλαγών
 • κρατικών επιχορηγήσεων

Ένα παράδειγμα είναι ο τομέας τεμαχισμού κρεάτων στη Γερμανία. Το σύστημα επιβράβευσης προέβλεπε ότι οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν θα επωφελούνταν από μειωμένα ασφάλιστρα εάν λάμβαναν μέτρα για την ασφάλεια, για παράδειγμα αγοράζοντας μαχαίρια ασφαλείας ή εκπαιδεύοντας τους οδηγούς σε θέματα ασφάλειας.

Το αποτέλεσμα ήταν:

 • 1.000 λιγότερα ατυχήματα κατ' έτος στον συγκεκριμένο τομέα στη Γερμανία
 • μείωση του κόστους κατά 40 εκατομμύρια ευρώ σε χρονικό διάστημα έξι ετών
 • κέρδος 4,81 ευρώ για κάθε ευρώ που επενδύθηκε

Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες, η εφαρμογή τέτοιου είδους συστημάτων συμβάλλει στη μείωση του αριθμού, της σοβαρότητας και του κόστους των αξιώσεων αποζημίωσης.

Μάθετε περισσότερα σχ ετικά με τα οικονομικά κίνητρα και το πώς να τα δημιουργήσετε:

Επιπρόσθετες πηγές: 
YouTube
Business benefits of health and safety
Economic incentives for investing in health and safety