Πρακτικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτίμηση και η διαχείριση των μυοσκελετικών διαταραχών στους χώρους εργασίας, η εύχρηστη βάση δεδομένων μας περιέχει πρακτικά εργαλεία και υλικό καθοδήγησης που έχουν σχεδιαστεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στους πόρους, οι οποίοι καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, τύπων κινδύνου και μέτρων πρόληψης, περιλαμβάνονται περιπτωσιολογικές μελέτες και οπτικό υλικό. Ορισμένοι πόροι απευθύνονται ειδικά σε συγκεκριμένους φορείς, για παράδειγμα εργοδότες, εργαζομένους ή διευθυντικά στελέχη, ενώ άλλοι στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ΜΣΔ σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων. Η αναζήτηση των πόρων μπορεί να γίνει με τη χρήση φίλτρων, με βάση τις ανωτέρω ή διάφορες άλλες κατηγορίες, ώστε να βρίσκετε εύκολα αυτό ακριβώς που αναζητάτε.

Clear filter

Resources available (1434)

Visual resources EU English
Provider (English)
EU-OSHA
Provider (Original)
EU-OSHA

This PPT focuses on home-based telework and why it should be part of every employer’s risk assessment process. It also describes the main work-related MSD risk factors associated with telework and provides preventive measures to address them.

Case study Ισπανία English
Provider (English)
EU-OSHA
Provider (Original)
EU-OSHA

This case study outlines ErgoPar (Ergonomía participativa), a participatory ergonomics approach developed in Spain. The key feature of ErgoPar is that it should involve all company stakeholders, such as top and middle management, different groups of workers and safety experts in identifying work...

Case study Ιταλία English
Provider (English)
EU-OSHA
Provider (Original)
EU-OSHA

This case study highlights the steps involved in a participatory intervention to reduce occupational risks for boiler assemblers and how it was adopted into the company’s prevention culture.

Case study Γαλλία English
Provider (English)
EU-OSHA
Provider (Original)
EU-OSHA

The work of viticulture (grape producing) workers involves long hours of repetitive movements in awkward postures. This case study highlights how a participatory intervention reduced the risk of MSDs in the sect

Case study Γαλλία English
Provider (English)
EU-OSHA
Provider (Original)
EU-OSHA

This case study highlights how training a team of staff members in risk prevention helped a hotel in France independently analyse risks and implement solutions regarding workers’ health and safety.

Case study Γαλλία English
Provider (English)
EU-OSHA
Provider (Original)
EU-OSHA

Workers at manufacturing plants are often required to lift, carry and drag heavy loads. This involves repeatedly using the same body parts and puts workers at risk of MSDs. This case study looks at an intervention to improve equipment and working conditions at a large PVC manufacturing plant in...

Case study Γαλλία English
Provider (English)
EU-OSHA
Provider (Original)
EU-OSHA

This case study looks at the collaboration of the Carsat occupational health and prevention organisation with factory management and employees to improve existing safety and health measures for line operators at an agribusiness packaging factory in France. The participatory approach involved...