Πρακτικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτίμηση και η διαχείριση των μυοσκελετικών διαταραχών στους χώρους εργασίας, η εύχρηστη βάση δεδομένων μας περιέχει πρακτικά εργαλεία και υλικό καθοδήγησης που έχουν σχεδιαστεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στους πόρους, οι οποίοι καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, τύπων κινδύνου και μέτρων πρόληψης, περιλαμβάνονται περιπτωσιολογικές μελέτες και οπτικό υλικό. Ορισμένοι πόροι απευθύνονται ειδικά σε συγκεκριμένους φορείς, για παράδειγμα εργοδότες, εργαζομένους ή διευθυντικά στελέχη, ενώ άλλοι στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ΜΣΔ σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων. Η αναζήτηση των πόρων μπορεί να γίνει με τη χρήση φίλτρων, με βάση τις ανωτέρω ή διάφορες άλλες κατηγορίες, ώστε να βρίσκετε εύκολα αυτό ακριβώς που αναζητάτε.