Πρακτικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτίμηση και η διαχείριση των μυοσκελετικών διαταραχών στους χώρους εργασίας, η εύχρηστη βάση δεδομένων μας περιέχει πρακτικά εργαλεία και υλικό καθοδήγησης που έχουν σχεδιαστεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στους πόρους, οι οποίοι καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, τύπων κινδύνου και μέτρων πρόληψης, περιλαμβάνονται περιπτωσιολογικές μελέτες και οπτικό υλικό. Ορισμένοι πόροι απευθύνονται ειδικά σε συγκεκριμένους φορείς, για παράδειγμα εργοδότες, εργαζομένους ή διευθυντικά στελέχη, ενώ άλλοι στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ΜΣΔ σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων. Η αναζήτηση των πόρων μπορεί να γίνει με τη χρήση φίλτρων, με βάση τις ανωτέρω ή διάφορες άλλες κατηγορίες, ώστε να βρίσκετε εύκολα αυτό ακριβώς που αναζητάτε.

Clear filter

Resources available (1433)

Guides & Tools EU English
Provider (English)
EU-OSHA

This paper extends knowledge on MSDs in multiple sclerosis (MS) and their effect on the working activities of those affected. The work conditions and environment of people with MS often need to be adapted to their health status, as factors related to work, support and symptoms affect the ability to...

Guides & Tools EU English
Provider (English)
EU-OSHA
Provider (Original)
EU-OSHA

There is strong evidence that psychosocial and organisational factors raise the risk of MSDs, especially when combined with physical risks. This discussion paper gives an overview of the prevalence of MSDs in Europe and looks at the case of Italy, where a growing phenomenon of MSDs in the workplace...

Guides & Tools EU English
Provider (English)
EU-OSHA
Provider (Original)
EU-OSHA

Home-based working has some advantages, such as saving time on the office commute. However, it is also associated with an increase in prolonged sitting, social isolation from colleagues and difficulty in disconnecting. This info sheet explains why this can have a negative impact on teleworkers’...

Visual resources EU English
Provider (English)
EU-OSHA
Provider (Original)
EU-OSHA

This PPT focuses on home-based telework and why it should be part of every employer’s risk assessment process. It also describes the main work-related MSD risk factors associated with telework and provides preventive measures to address them.

Visual resources EU English
Provider (English)
EU-OSHA
Provider (Original)
EU-OSHA

This PPT focuses on home-based telework and why it should be part of every employer’s risk assessment process. It also brings up how employers should establish a telework policy that includes provisions on occupational risk assessment, ergonomic equipment, working hours and expected results.

Case study Γαλλία English
Provider (English)
EU-OSHA
Provider (Original)
EU-OSHA

This case study looks at the collaboration of the Carsat occupational health and prevention organisation with factory management and employees to improve existing safety and health measures for line operators at an agribusiness packaging factory in France. The participatory approach involved...

Case study Γαλλία English
Provider (English)
EU-OSHA
Provider (Original)
EU-OSHA

The work of viticulture (grape producing) workers involves long hours of repetitive movements in awkward postures. This case study highlights how a participatory intervention reduced the risk of MSDs in the sect