Κύρια σημεία

12/07/2018
Ο EU-OSHA προσχωρεί ως επίσημος εταίρος στην παγκόσμια εκστρατεία για την πρόληψη των θανατηφόρων ατυχημάτων (Vision Zero) και συμβάλλει στη διάδοση του μηνύματος ότι κάθε ατύχημα, ασθένεια και βλάβη της...
02/07/2018
Η «πράσινη Προεδρία» της Αυστρίας έχει θέσει ως στόχους της την προώθηση της βιωσιμότητας και την εστίαση σε τρεις θεματικούς τομείς που απασχολούν ολόκληρη την ΕΕ: ασφάλεια και μετανάστευση, διασφάλιση της...
29/06/2018
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του EU-OSHA που σχετίζονται με το εργαλείο επιγραμμικής διαδραστικής εκτίμησης κινδύνων ( OiRA ), το ιταλικό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής προέβη πρόσφατα στην...
26/06/2018
Ο EU-OSHA είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο αριθμός των επίσημων εταίρων και των εταίρων μέσων μαζικής ενημέρωσης οι οποίοι εντάχθηκαν στην εκστρατεία που διοργανώνει κατά την περίοδο 2018-2019 με...
Συνιστώμενες πηγές