Κύρια σημεία

15/02/2017
Το εκπαιδευτικό υλικό Ο Napo για τους δασκάλους εισαγάγει τα παιδιά του δημοτικού σχολείου στη σημασία της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Τα εν λόγω επιγραμμικά εκπαιδευτικά εργαλεία, στα οποία...
03/02/2017
Η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου , η 4η Φεβρουαρίου 2017, αποτελεί ένα παγκόσμιο γεγονός που ενώνει τις φωνές των πολιτών όλου του κόσμου σε μια έκκληση για ανάληψη δράσης στους τομείς της πρόληψης και της...
23/01/2017
Στις 23 Ιανουαρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί διάσκεψη με θέμα τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ο οποίος θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης...
20/01/2017
Ποιες είναι οι προκλήσεις για την ασφάλεια και την υγεία του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού της ΕΕ; Πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε μέσω της χάραξης πολιτικών, προγραμμάτων και στρατηγικών; Για να...
Συνιστώμενες πηγές