Κύρια σημεία

23/08/2017
Από τη στιγμή της ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) το 1994, η αποστολή του είναι να καταστήσει τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη περισσότερο ασφαλείς και...
22/08/2017
Τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης επιτρέπουν τον εντοπισμό νέων ή αναδυόμενων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία και αποτελούν χρήσιμα συμπληρώματα των επίσημων στοιχείων για τις επαγγελματικές...
17/08/2017
Δύο ολοκληρωμένοι τομεακοί οδηγοί ορθών πρακτικών με θέμα την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία είναι πλέον διαθέσιμοι για μεταφόρτωση σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Οι οδηγοί εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή...
14/08/2017
Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τον πυλώνα της οικονομίας της ΕΕ. Ωστόσο, η διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία μπορεί συχνά να αποτελέσει πρόκληση για τις μικρές επιχειρήσεις...
Συνιστώμενες πηγές