Κύρια σημεία

17/09/2019
Έξι οργανισμοί βραβεύτηκαν και τέσσερις έλαβαν τιμητικές διακρίσεις στο πλαίσιο των 14ων Βραβείων Καλής Πρακτικής για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας του EU-OSHA. Ο διαγωνισμός του 2018-2019 επισημαίνει...

by Bodobe via https://pixabay.com

12/09/2019
Ο εταιρικός ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία μόλις ανανεώθηκε για να κάνει την αναζήτηση πληροφοριών ευκολότερη και ταχύτερη. Τώρα, η νέα αρχική σελίδα...

 © EU-OSHA / Michel Wielick, Netherlands

05/09/2019
Η έρευνα ESENER του EU-OSHA μάς βοηθά να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκοί χώροι εργασίας αντιμετωπίζουν τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας και τι κάνουν για να προαγάγουν την ευημερία των...