Κύρια σημεία

25/09/2020
Η πλούσια γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της ηπείρου, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Για τον λόγο αυτό, κάθε χρόνο, στις 26 Σεπτεμβρίου,...

 © EU-OSHA

15/09/2020
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις να διατηρήσουν το προσωπικό τους ασφαλές, ιδίως σήμερα στο πλαίσιο της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19; Η Γαλλία πρότεινε...

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

10/09/2020
Οι επαγγελματικοί εξωσκελετοί είναι φορετές βοηθητικές συσκευές που μπορούν να περιορίσουν τη μυϊκή καταπόνηση κατά την εργασία. Μπορούν να προσφέρουν λύση στις περιπτώσεις όπου άλλα τεχνικά και οργανωτικά...