Κύρια σημεία

18/07/2019
Ο EU-OSHA, σε συνεργασία με το ENETOSH (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας), διοργάνωσε σεμινάριο για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών διαταραχών (...
09/07/2019
Στις 5 Ιουνίου ο EU-OSHA πραγματοποίησε εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας φιλοξένησε το δίκτυο εταίρων του επί τη ευκαιρία του εορτασμού των 25 χρόνων συνεργασίας τους για μια ασφαλέστερη, υγιέστερη και πιο...
01/07/2019
Από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Φινλανδία θα έχει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Σε στενή συνεργασία με τη Ρουμανία και την Κροατία - τα άλλα μέλη της σημερινής τριάδας της προεδρίας-...
25/06/2019
Η πολυεθνική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler έχει αναπτύξει ένα εργαλείο εκτίμησης κινδύνων στον χώρο εργασίας, το οποίο παρότι προορίζεται κατά κύριο λόγο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, έχει...
Συνιστώμενες πηγές