Κύρια σημεία

25/05/2020
Η ευρωπαϊκή εβδομάδα κατά του καρκίνου —από τις 25 έως τις 31 Μαΐου— αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης του καρκίνου, πρόσβασης σε αντικαρκινική αγωγή και υποστήριξης των ατόμων που επέζησαν του...

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

20/05/2020
Τι είναι πραγματικά αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση των ΜΣΔ που σχετίζονται με την εργασία; Στη νέα έκθεσή μας παρουσιάζονται 25 διαφορετικές πρωτοβουλίες —από εκστρατείες ευαισθητοποίησης έως έλεγχοι και...

© EU-OSHA

13/05/2020
Το Βαρόμετρο ΕΑΥ είναι το πρώτο εργαλείο απεικόνισης δεδομένων με επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στις ευρωπαϊκές χώρες. Το εργαλείο...