Κύρια σημεία

14/02/2019
Στην 25η επέτειο της ίδρυσής του, ο EU-OSHA αναλογίζεται τη σημασία της οδηγίας-πλαισίου του 1989 για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και είναι έτοιμος να παράσχει τη στήριξή του στην πιο πρόσφατη...
12/02/2019
O EU-OSHA συνεργάστηκε με τον ευρωπαϊκό κλάδο της κομμωτικής για την παραγωγή ενός νέου βίντεο, το οποίο παρουσιάζει τρόπους μείωσης των κινδύνων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, με τη βοήθεια του...
07/02/2019
Ο EU-OSHA παρουσιάζει ένα διαδραστικό πληροφοριακό γράφημα το οποίο δημιουργήθηκε για να στηρίξει την εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών . Το γράφημα αυτό παρέχει...
04/02/2019
Ο καρκίνος αποτελεί σημαντική αιτία θανάτων οι οποίοι συνδέονται με την εργασία στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την έκθεση σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση...
Συνιστώμενες πηγές