Κύρια σημεία

20/07/2018
Χρησιμοποιείτε στην εργασία σας επικίνδυνες ουσίες ή εποπτεύετε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ουσίες; Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων; Εάν ναι, ανατρέξτε...
12/07/2018
Ο EU-OSHA προσχωρεί ως επίσημος εταίρος στην παγκόσμια εκστρατεία για την πρόληψη των θανατηφόρων ατυχημάτων (Vision Zero) και συμβάλλει στη διάδοση του μηνύματος ότι κάθε ατύχημα, ασθένεια και βλάβη της...
02/07/2018
Η «πράσινη Προεδρία» της Αυστρίας έχει θέσει ως στόχους της την προώθηση της βιωσιμότητας και την εστίαση σε τρεις θεματικούς τομείς που απασχολούν ολόκληρη την ΕΕ: ασφάλεια και μετανάστευση, διασφάλιση της...
29/06/2018
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του EU-OSHA που σχετίζονται με το εργαλείο επιγραμμικής διαδραστικής εκτίμησης κινδύνων ( OiRA ), το ιταλικό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής προέβη πρόσφατα στην...
Συνιστώμενες πηγές