Κύρια σημεία

22/03/2018
Ο EU-OSHA θα ήθελε να λάβει σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες που έχει αναλάβει και τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει, για την καλύτερη επιτέλεση του έργου του στο μέλλον. Μπορείτε να μας...
20/03/2018
Ο EU-OSHA προσκαλεί ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς να γίνουν επίσημοι εταίροι της εκστρατείας του της περιόδου 2018-2019 — Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Διαχείριση Επικίνδυνων...
14/03/2018
Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, οι ασθένειες που συνδέονται με την εργασία ευθύνονται για περίπου 200.000 θανάτους κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Τα προβλήματα υγείας και οι τραυματισμοί που συνδέονται με την...
12/03/2018
Μια νέα έκθεση που αναλύει τα πορίσματα της δεύτερης ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-2) εξετάζει σφαιρικά την ευρωπαϊκή πρακτική που...
Συνιστώμενες πηγές