Κύρια σημεία

29/06/2017
Ο πληθυσμός και το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ γερνούν. Το γεγονός αυτό έχει συνέπειες στην απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας, το βιοτικό επίπεδο και την πρόνοια. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις...
13/06/2017
Η ετήσια έκθεση του EU-OSHA παρουσιάζει τις κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού το 2016. Για παράδειγμα, πέρυσι, ο EU-OSHA δημοσίευσε τα πορίσματα της τελευταίας ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις...
07/06/2017
Η πολυγλωσσία διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί έναν από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς του EU-OSHA, στον ρόλο του ως αναγνωρισμένου πρωτοπόρου οργανισμού στην προαγωγή ασφαλών...
02/06/2017
The European Commission has launched a public consultation in the context of the evaluation of the four EU agencies under the remit of DG Employment. The four agencies are: - The European Agency for Safety and...
Συνιστώμενες πηγές