Κύρια σημεία

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

30/07/2020
Ένας αστυνομικός, ένα υπάλληλος υποδοχής και ένας ποδίατρος, με χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ), συζητούν τις εμπειρίες τους για το πιο διαδεδομένο πρόβλημα υγείας παγκοσμίως που πλήττει τους...

Image by anjawbk from Pixabay

28/07/2020
Μια νέα έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα πορίσματα ενός μεγάλου έργου του EU-OSHA έχει στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας και να παράσχει...

© Cristina Vatielli

21/07/2020
Η πρόκληση της γήρανσης και της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού δεν είναι κάτι νέο για την Ευρώπη: έως το 2030, οι εργαζόμενοι ηλικίας 55-64 ετών αναμένεται να αποτελούν το 30% ή και μεγαλύτερο ποσοστό του...