Κύρια σημεία

22/06/2018
Μια νέα έκθεση παρουσιάζει λεπτομερώς τα πορίσματα που προέκυψαν από την ανάλυση της τελευταίας έρευνας ESENER-2 του EU-OSHA, εστιάζοντας ειδικότερα στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Από την έκθεση προκύπτει...
19/06/2018
Η διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) μπορεί να αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ). Ποια είναι τα αποτελεσματικότερα προγράμματα, πολιτικές και...
14/06/2018
Το 2017 χαρακτηρίστηκε από τη σταθερή δέσμευση του EU-OSHA για τη βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε όλη την Ευρώπη. Η εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες...
07/06/2018
Δύο νέες δημοσιεύσεις του EU-OSHA εξετάζουν τους επαγγελματικούς κινδύνους και τους κινδύνους ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους της Ευρώπης, οι οποίοι προκύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού...
Συνιστώμενες πηγές