Κύρια σημεία

17/08/2017
Δύο ολοκληρωμένοι τομεακοί οδηγοί ορθών πρακτικών με θέμα την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία είναι πλέον διαθέσιμοι για μεταφόρτωση σε περισσότερες από 20 γλώσσες. Οι οδηγοί εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή...
14/08/2017
Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τον πυλώνα της οικονομίας της ΕΕ. Ωστόσο, η διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία μπορεί συχνά να αποτελέσει πρόκληση για τις μικρές επιχειρήσεις...
11/08/2017
Κατά την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας , η οποία γιορτάστηκε στις 12 Αυγούστου 2017, το ενδιαφέρον στράφηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι νέοι ηλικίας 18 έως 24 ετών είναι...
03/08/2017
Η προστασία των συμφερόντων όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων , ο οποίος έχει στόχο να προσφέρει στους εργαζομένους...
Συνιστώμενες πηγές