Κύρια σημεία

Image by Irén Nemess from Pixabay

08/04/2020
Πέντε έγγραφα συζήτησης του EU-OSHA τα οποία επισημαίνουν τους τομείς στους οποίους οι εργαζόμενοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες: τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα ζώα, η...

source: napofilm.net

07/04/2020
Στο σύντομο αυτό βίντεο, ο Napo, ο ήρωας κινουμένων σχεδίων μας, αντιστέκεται σθεναρά στην πανδημία του Covid-19. Το μήνυμα που απευθύνει στα εκατομμύρια των εργαζομένων ζωτικής σημασίας, των οποίων η φύση της...

Source: hsa.ie

06/04/2020
Important: Get your workplace ready in case COVID-19 arrives in your community! This guidance, available in the OSHwiki, is designed to assist employers and businesses in providing advice to staff in non-...