Κύρια σημεία

12/11/2018
Στις 17 Νοεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο διακήρυξαν από κοινού την ανάληψη μιας ρηξικέλευθης πρωτοβουλίας για μια ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη. O Ευρωπαϊκός πυλώνας...
06/11/2018
Η ταινία Marina κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ταινίας με θέμα γύρω από την εργασία. Η ταινία εξετάζει την εκμετάλλευση των γυναικών που φεύγουν από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και αναζητούν εργασία...
30/10/2018
Χρησιμοποιείτε στην εργασία σας επικίνδυνες ουσίες ή εποπτεύετε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ουσίες; Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων; Εάν ναι, ανατρέξτε...
22/10/2018
Η εργαλειοθήκη εκστρατείας του EU-OSHA εκσυγχρονίστηκε εν όψει της εκστρατείας 2018-19 Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών . Η εργαλειοθήκη, η οποία παρέχει πρακτικές συμβουλές για...
Συνιστώμενες πηγές