Κύρια σημεία

Είστε ένας δυναμικός διεθνής ή ευρωπαϊκός οργανισμός ή εταιρεία με δραστηριότητες σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ; Συμμερίζεστε το όραμά μας για την προώθηση ασφαλέστερων, υγιέστερων και πιο παραγωγικών εργασιακών περιβαλλόντων; Εάν ναι, σας προσκαλούμε να αναλάβετε ενεργό ρόλο ως επίσημος εταίρος στην εκστρατεία μας 2023-25 Υγιείς Χώροι Εργασίας - Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία...

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας για τον εντοπισμό των αναδυόμενων κινδύνων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), παρουσιάζουμε ένα νέο έγγραφο συζήτησης σχετικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ή δρόνους) στους χώρους εργασίας και τις επιπτώσεις για την ασφάλεια, την υγεία, την ιδιωτικότητα και την ευθύνη, καθώς και για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων...

Περισσότεροι από ένας στους δέκα εργαζομένους στην ΕΕ απασχολούνται στον κλάδο της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης , ο οποίος καλύπτει επαγγέλματα όπως η ιατρική περίθαλψη και η φροντίδα κατ’ οίκον, καθώς και η κοινωνική εργασία. Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα συχνοί στον κλάδο αυτόν και περιλαμβάνουν για παράδειγμα τον υψηλό φόρτο εργασίας, την άσκηση βίας...

Ο πλήρως ανανεωμένος ιστότοπος της προσεχούς εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2023-25» με θέμα τις ψηφιακές τεχνολογίες στον χώρο εργασίας είναι έτοιμος και λειτουργικός. Περιλαμβάνει πληθώρα πόρων και πληροφοριών σχετικά με την εκστρατεία, και επισημαίνει τους κινδύνους και τα οφέλη της ψηφιοποίησης της εργασίας καθώς και τους τρόπους ώστε να διασφαλιστεί ότι οι...

Οι ραγδαίοι μετασχηματισμοί των εργασιακών περιβαλλόντων λόγω της ψηφιοποίησης και της εισαγωγής νέων μορφών εργασίας, που προκάλεσε επίσης η νόσος COVID-19 , δημιουργούν νέες προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να παραβλέπονται οι παραδοσιακοί κίνδυνοι και οι τομείς δραστηριότητας υψηλού κινδύνου, όπως τα ορυχεία, η δασοκομία...

Στις 12 Αυγούστου 2023, που είναι η Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας, γιορτάζουμε τις τεράστιες δυνατότητες των νέων να διαμορφώσουν ένα πιο πράσινο, πιο βιώσιμο και πιο υγιές μέλλον για όλους. Η έναρξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης καθιστά επιβεβλημένη την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης ώστε να εφοδιαστούν οι νέες γενιές με πράσινες δεξιότητες και να δοθεί προτεραιότητα...

Η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το εργασιακό περιβάλλον και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η αύξηση των θερμοκρασιών ενέχει τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης, επηρεάζοντας τους εργαζομένους σε διάφορους τομείς. Ο πρακτικός οδηγός του EU-OSHA Εργασία σε υψηλές θερμοκρασίες -τώρα διαθέσιμος σε περισσότερες γλώσσες της ΕΕ- παρέχει πρακτική...

Η δίκαιη απασχόληση και η αποτελεσματική κοινωνική προστασία συγκαταλέγονται στις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων . Ο πυλώνας και το εγκριθέν σχέδιο δράσης του προστατεύουν τα άτομα στην εργασία, κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων εργασίας και καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας και της προσωπικής τους ζωής. Για την υποστήριξη αυτού του στόχου, η...

Στο πλαίσιο του ερευνητικού του προγράμματος για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) , ο EU-OSHA διερεύνησε τις δυνατότητες των αλυσίδων εφοδιασμού — τις σχέσεις μεταξύ αγοραστών και πωλητών- για την προώθηση της ΕΑΥ. Επεκτείνοντας το ερευνητικό πεδίο πέρα από τις παραδοσιακές σχέσεις απασχόλησης, εξετάστηκαν οι...

Η βία από τρίτους, όπως πελάτες, ασθενείς, μαθητές ή μέλη του κοινού, επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα τομέων και επαγγελμάτων. Εγκαινιάζουμε ένα διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν και να διαχειριστούν τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία που συνδέονται με τη βία από τρίτους, και να εφαρμόσουν κατάλληλα...