Κύρια σημεία

16/01/2020

Ο συνεχώς μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας δημιουργεί νέους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Είναι απαραίτητη η επικοινωνία και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των εταιρειών και των κρατών μελών για την προσέγγιση των επιχειρήσεων, των επιχειρηματικών πόλων και των τοπικών εργοστασίων.

03/01/2020

Η Κροατία προάγει «μια ισχυρή Ευρώπη σε έναν κόσμο προκλήσεων» κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2020.

Η κροατική Προεδρία δεσμεύεται να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τα οφέλη που αποφέρει στους πολίτες της Ευρώπης όσον αφορά τις δίκαιες συνθήκες εργασίας και τη δίκαιη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, καθώς και να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση και η βιώσιμη ανάπτυξη.

20/12/2019

Laura Artal via pixabay.com

Πώς αντιμετωπίζουν οι χώρες εντός και εκτός Ευρώπης τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία; Οι 25 νέες περιπτωσιολογικές μελέτες μας εξετάζουν διάφορες εθνικές πρωτοβουλίες πολιτικής για την πρόληψη και τη διαχείριση των μυοσκελετικών παθήσεων. Παρουσιάζουν συνοπτικά τι επιτεύχθηκε στο πλαίσιο κάθε πρωτοβουλίας, τους παράγοντες επιτυχίας και τις προκλήσεις, καθώς και τις δυνατότητες εφαρμογής τους σε άλλους τομείς ή χώρες.

17/12/2019

Καθώς ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε το 2020, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για ανασκόπηση: το 25ο έτος λειτουργίας του EU-OSHA ήταν γεμάτο δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και έρευνας – τα αποτελέσματα των συνεχών προσπαθειών μας να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη.

Χάρη στο ενεργό δίκτυο εθνικών εστιακών πόλων, κοινωνικών εταίρων, εταίρων εκστρατειών και άλλων ενδιαφερομένων, το μήνυμά μας για την προώθηση μιας νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων διαδόθηκε ευρέως το 2019.

16/12/2019

Το απίστευτο δυναμικό των ψηφιακών τεχνολογιών μεταμορφώνει τον χώρο εργασίας, αλλά τι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων; Στο νέο μας φυλλάδιο παρουσιάζεται μια επισκόπηση των εργασιών μας που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με την ψηφιοποίηση –μεταξύ των οποίων ένα πρόσφατο έργο ανάλυσης προοπτικών– και τον αντίκτυπό της για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ).

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Μετά τη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκστρατείας της περιόδου 2018-2019 Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών, ο EU-OSHA ευχαριστεί όλους τους εταίρους για τη συμμετοχή τους στην εκστρατεία. Χάρη στο άοκνο έργο τους η εκστρατεία υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική.

09/12/2019

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

Η διήμερη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μπιλμπάο έφερε σε επαφή υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, κοινωνικούς εταίρους, εστιακούς πόλους του EU-OSHA, επίσημους εταίρους εκστρατείας, εταίρους επικοινωνίας και άλλους ενδιαφερόμενους για τον εορτασμό της λήξης της εκστρατείας Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών.

05/12/2019

Μεταξύ των διαφόρων μέσων της εκστρατείας για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους εργασίας 2018-2019, το ηλεκτρονικό εργαλείο του EU-OSHA για τις επικίνδυνες ουσίες και τα χημικά προϊόντα έχει ως σκοπό να παρέχει στις επιχειρήσεις τις πληροφορίες και συμβουλές που χρειάζονται προκειμένου να αξιολογούν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια και την υγεία. 

03/12/2019

Καθώς το έτος εορτασμού της 25ης επετείου από την ίδρυση του EU-OSHA πλησιάζει στο τέλος του, στο τελευταίο άρθρο της σειράς εξετάζουμε τις ενέργειες του Οργανισμού για την πρόβλεψη νέων και αναδυόμενων προκλήσεων όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Pages

Pages