Κύρια σημεία

19/09/2019

@Napo Consortium

Ο Napo προσφέρει τη βοήθειά του στους χώρους εργασίας χάρη σε μια νέα διαδικτυακή «εργαλειοθήκη» με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) και την παροχή σχετικών συμβουλών.

17/09/2019

Έξι οργανισμοί βραβεύτηκαν και τέσσερις έλαβαν τιμητικές διακρίσεις στο πλαίσιο των 14ων Βραβείων Καλής Πρακτικής για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας του EU-OSHA.

Ο διαγωνισμός του 2018-2019 επισημαίνει τις ορθές πρακτικές στη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών και αναγνωρίζει οργανισμούς που υιοθετούν προληπτική και συμμετοχική προσέγγιση στην αξιολόγηση κινδύνων και των εφαρμογή λύσεων.

12/09/2019

by Bodobe via https://pixabay.com

Ο εταιρικός ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία μόλις ανανεώθηκε για να κάνει την αναζήτηση πληροφοριών ευκολότερη και ταχύτερη.

Τώρα, η νέα αρχική σελίδα παρουσιάζει τα κύρια σημεία, τα νέα, τις εκδηλώσεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πιο ελκυστικό τρόπο και παρέχει ευκολότερη πρόσβαση στους πιο σχετικούς πόρους και έργα.

05/09/2019

 © EU-OSHA / Michel Wielick, Netherlands

Η έρευνα ESENER του EU-OSHA μάς βοηθά να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκοί χώροι εργασίας αντιμετωπίζουν τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας και τι κάνουν για να προαγάγουν την ευημερία των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα αποτελούν εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

28/08/2019

Σε δύο νέα άρθρα ανάλυσης προοπτικών εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι νέες εξελίξεις στον χώρο εργασίας μπορούν να επηρεάσουν την ΕΑΥ. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται μία τεχνολογική εξέλιξη –η χρήση των εξωσκελετικών δομών ή των «φορετών βοηθητικών συσκευών»– και μία μη τεχνολογική εξέλιξη –η κοινωνική καινοτομία στην εργασία.

20/08/2019

© EU OSHA/INSHT

Το εργαλείο «Εναύσματα για συζήτηση σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) στον χώρο εργασίας» αποτελεί έναν σημαντικό νέο πόρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τις ομαδικές συζητήσεις στον χώρο εργασίας ή στο πλαίσιο κατάρτισης. Το εργαλείο περιλαμβάνει οδηγίες για διοικητικά στελέχη και εργαζομένους σχετικά με την επικοινωνία για τις ΜΣΔ.

12/08/2019

photo: greenspc via pixabay.com 

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας 2019 είναι η «Μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης».

Η ημέρα αυτή τιμάται κάθε χρόνο στις 12 Αυγούστου και θεσπίστηκε για να στρέψει την προσοχή παγκοσμίως στις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέες γενιές.

07/08/2019

Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και η πρόληψή των κινδύνων αυτών αποτελεί το επίκεντρο της αποστολής του EU-OSHA.

01/08/2019
@Carlos Muza on Unsplash

Σε μια νέα έκθεση, ο EU-OSHA παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους του έργου του σχετικά με το κόστος και τα οφέλη της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

24/07/2019

Ο Napo είναι ήρωας κινουμένων σχεδίων σύντομης διάρκειας σχετικά με σημαντικά θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) που παράγονται από την κοινοπραξία Napo Consortium. Οι ταινίες, παρά τον διασκεδαστικό τους χαρακτήρα, προβληματίζουν και περιέχουν σοβαρά μηνύματα.

Pages

Pages