You are here

Κύρια σημεία

17/01/2019

Οι πλέον πρόσφατες εκθέσεις ανά χώρα του EU-OSHA εξετάζουν τις ρυθμίσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) σε διάφορους οικονομικούς κλάδους, σε εννέα κράτη μέλη της ΕΕ: Βέλγιο, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

03/01/2019

Την 1η Ιανουαρίου 2019, η Ρουμανία διαδέχεται την Αυστρία στην Προεδρία του Συμβουλίου. θα είναι η πρώτη της νέας τριάδας Προεδριών, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Φινλανδία και η Κροατία.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων της ρουμανικής Προεδρίας συγκαταλέγονται η καινοτομία, η απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα, καθώς και η προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ανεκτικότητας.

Μάθετε περισσότερα για τη ρουμανική Προεδρία

14/12/2018

Τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης (Sentinel) μπορούν να ειδοποιούν έγκαιρα τους φορείς επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους και τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία. Η έκθεση αναλύει εις βάθος μια σειρά επιτυχημένων προσεγγίσεων επαγρύπνησης και περιφρούρησης τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

12/12/2018

Το διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) εισάγει ένα νέο ενημερωτικό γράφημα, το οποίο ενθαρρύνει τους κομμωτές να αξιολογούν τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα.

07/12/2018

Οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη είναι πιο πιθανό να βιώσουν τις αρνητικές συνέπειες των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, του άγχους ή των μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ) από οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υγείας που συνδέεται με την εργασία. Οι εν λόγω συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές τόσο για τα άτομα όσο και για τις επιχειρήσεις, και οδηγούν συχνά σε μεγάλες περιόδους αναρρωτικής άδειας.

06/12/2018

Καθώς το 2018 πλησιάζει στο τέλος του, αναλογιζόμαστε τις προσπάθειες που καταβάλαμε και το έργο που επιτελέσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της πολύ παραγωγικής και δυναμικής χρονιάς για τον EU-OSHA.

Κανένα από τα επιτεύγματά μας δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τα αφοσιωμένα δίκτυα των εταίρων μας και το διαρκώς μεγαλύτερο κοινό μας

Το νέο έτος σηματοδοτεί την 25η επέτειο του EU-OSHA, και προσβλέπουμε στη συνεργασία με όλους εσάς με στόχο τη συνέχιση των προσπαθειών για πιο ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας στην Ευρώπη.

 

29/11/2018

Τα τελικά αποτελέσματα του έργου Foresight του EU-OSHA με θέμα την αυξανόμενη ψηφιακοποίηση της εργασίας και τις προκλήσεις που ενέχει για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) είναι πλέον διαθέσιμα σε νέα έκθεση. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα συνεργατικά ρομπότ, η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, οι διαδικτυακές πλατφόρμες και άλλες καινοτομίες αναμένεται να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας των ανθρώπων.

12/11/2018

Στις 17 Νοεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο διακήρυξαν από κοινού την ανάληψη μιας ρηξικέλευθης πρωτοβουλίας για μια ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη.

O Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων επιβεβαιώνει την κοινή δέσμευση της Ένωσης για την παροχή νέων και πιο αποτελεσματικών δικαιωμάτων στους πολίτες, καθώς και βελτιωμένων συνθηκών εργασίας.

Pages