You are here

Κύρια σημεία

14/09/2018

Το εργαστήριο του EU-OSHA με τίτλο «Προστασία των Εργαζομένων στην Οικονομία των Διαδικτυακών Πλατφορμών» εστίασε στα ευρήματα της μελέτης σχετικά με τη ρύθμιση των κινδύνων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία που ενδέχεται να ανακύψουν από την εργασία σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

10/09/2018

Στο πλαίσιο της Εκστρατείας Υγιείς και Ασφαλείς Χώροι Εργασίας 2018-2019, ο EU-OSHA έχει δημοσιεύσει δύο ενημερωτικά δελτία, τα οποία είναι διαθέσιμα σε διάφορες γλώσσες.

Το «Νομοθετικό πλαίσιο για τις επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας» παρέχει μια σαφή και πρακτική σύνοψη της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα.

03/09/2018
Sexual harassment and violence infographics

Η σεξουαλική παρενόχληση και η βία στον χώρο εργασίας έχουν συχνά πολύ σοβαρές συνέπειες για τα θύματα. Δύο γραφικά πληροφοριών δείχνουν τα βασικά δεδομένα γύρω από τα θέματα αυτά, επεξηγούν τις έννοιές τους και αναδεικνύουν την ανάγκη για τη σοβαρή αντιμετώπισή τους.

Ενημερωθείτε και διαδώστε τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το άγχος που οφείλεται στην εργασία

23/08/2018

Οι εταίροι της εκστρατείας «Vision Zero» από όλο τον κόσμο επιδιώκουν την εξάλειψη των ατυχημάτων, των βλαβών και των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία. Μελέτες από παραδείγματα στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σαουδική Αραβία αποδεικνύουν ότι η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία μπορούν να συμβαδίζουν με την αποτελεσματικότητα.

12/08/2018

Χρησιμοποιείτε στην εργασία σας επικίνδυνες ουσίες ή εποπτεύετε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ουσίες; Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων; Εάν ναι, ανατρέξτε στη νέα, ολοκληρωμένη βάση δεδομένων πρακτικών εργαλείων και καθοδήγησης του EU-OSHA σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες, η οποία περιλαμβάνει συνδέσμους προς βασικές πηγές και οπτικοακουστικά εργαλεία από τα κράτη μέλη και χώρες εντός και εκτός της ΕΕ.

09/08/2018

Τα βασικά πορίσματα της κοινής ανάλυσης της δεύτερης ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER-2), η οποία εκπονήθηκε από τον EU-OSHA, η ειδική ενότητα της έρευνας εργατικού δυναμικού (LFS) 2013 για τα εργατικά ατυχήματα και άλλα προβλήματα υγείας της Eurostat και η 6η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (

02/08/2018

Ο ηλεκτρονικός οδηγός Vesafe είναι το ενιαίο σημείο επαφής για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους στην εργασία που συνδέονται με οχήματα. Τα θέματα που εξετάζονται είναι η ασφαλής οδήγηση, οι μεταφορές στον χώρο εργασίας και τα οδικά έργα ή τα έργα που εκτελούνται κοντά σε δρόμους. Ο οδηγός, καρπός της συνεργασίας του EU-OSHA και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα καλών πρακτικών και μια επισκόπηση των σχετικών κανονισμών.

24/07/2018

Ο EU-OSHA δέχεται τώρα αιτήσεις για τα Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2018-19.

Αν έχετε πραγματοποιήσει πραγματικές και βιώσιμες βελτιώσεις στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην εργασία (ΕΑΥ) μέσω της διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών, θα θέλαμε να μάθουμε για την εμπειρία σας. Η κριτική επιτροπή θα αναδείξει αληθινά παραδείγματα καινοτόμου και αποτελεσματικής διαχείρισης της ΕΑΥ και παραδείγματα που αποδεικνύουν τη δυνατότητα μεταφοράς των καλών πρακτικών σε άλλους χώρους εργασίας.

12/07/2018

Ο EU-OSHA προσχωρεί ως επίσημος εταίρος στην παγκόσμια εκστρατεία για την πρόληψη των θανατηφόρων ατυχημάτων (Vision Zero) και συμβάλλει στη διάδοση του μηνύματος ότι κάθε ατύχημα, ασθένεια και βλάβη της υγείας στην εργασία μπορούν να αποφευχθούν εάν εφαρμόζονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα. Η προσέγγιση της εκστρατείας Vision Zero για την πρόληψη των θανατηφόρων ατυχημάτων ενσωματώνει τις τρεις διαστάσεις της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας σε όλα τα επίπεδα της εργασίας.

02/07/2018

Η «πράσινη Προεδρία» της Αυστρίας έχει θέσει ως στόχους της την προώθηση της βιωσιμότητας και την εστίαση σε τρεις θεματικούς τομείς που απασχολούν ολόκληρη την ΕΕ: ασφάλεια και μετανάστευση, διασφάλιση της ευημερίας και της ανταγωνιστικότητας μέσω της ψηφιακοποίησης και, τέλος, σταθερότητα στις γειτονικές χώρες. Κατά τη διάρκεια της θητείας της προγραμματίζεται επιπλέον να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με θέμα την τροποποίηση της οδηγίας για τις καρκινογόνες ουσίες.

Pages