Κύρια σημεία

12/11/2019

Ο EU-OSHA, οι εταίροι του και οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα συγκεντρωθούν στο Μπιλμπάο για το τελικό ορόσημο της εκστρατείας 2018-2019 — Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης θα αναδειχθούν τα επιτεύγματα της εκστρατείας και θα δοθεί στους εκπροσώπους η δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές για την υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών, την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες και για τις προκλήσεις της αποτελεσματικής πρόληψης.

07/11/2019

Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαδραστικής εκτίμησης κινδύνων — OiRA — του EU-OSHA— έχει αποτελέσει σημαντικό επίτευγμα στα 25 χρόνια λειτουργίας του Οργανισμού για την προώθηση και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνου στον χώρο εργασίας.

Η φιλική προς το χρήστη διαδικτυακή πλατφόρμα βοηθά τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, ιδίως τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ), να αξιολογούν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) σε διάφορους τομείς και σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες.

04/11/2019

Από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου 2019, ο EU-OSHA συμμετέχει στο 36ο διεθνές συνέδριο και την εμπορική έκθεση A+A σχετικά με την προστασία, την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Η εκτελεστική διευθύντρια του EU-OSHA μιλάει για το μέλλον της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην Ευρώπη αναφερόμενη σε στρατηγικές, σχέδια και δίκτυα.

01/11/2019

Ο ηλεκτρονικός αυτός οδηγός εκπονήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας του 2014 για τη διαχείριση του άγχους σε ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας. Το εργαλείο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργοδοτών και των εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίοι χρειάζονται πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση στα πρώτα τους βήματα για τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον χώρο εργασίας.

Ο ανασχεδιασμένος οδηγός σε νέο μορφότυπο διατίθεται στην αγγλική, την ισπανική και στη σλοβενική γλώσσα.

16/10/2019

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

Στις 16 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες, ο EU-OSHA διοργανώνει διάσκεψη με θέμα την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) στην Ευρώπη. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί ιδιαιτέρως στους τομείς υψηλού κινδύνου των κατασκευών και της γεωργίας, ενώ στον διάλογο που θα διεξαχθεί θα συμμ

09/10/2019

Ορισμένες ομάδες εργαζομένων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλες όταν εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν διαθέτουν εμπειρία, δεν έχουν λάβει ενημέρωση ή είναι σωματικά περισσότερο ευάλωτοι. Επίσης μπορεί να οφείλεται στο ότι οι εργαζόμενοι αυτοί αλλάζουν συχνά θέσεις εργασίας,ή εργάζονται σε τομείς όπου η ενημέρωση είναιανεπαρκής ή παρουσιάζουν διαφορετική φυσιολογική ευαισθησία.

07/10/2019

Η αποτελεσματική επικοινωνία του EU-OSHA με τα κοινά-στόχους διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του Οργανισμού. Με την πρωτοποριακή προσέγγιση που ακολουθεί, μέσω της παρουσίας του στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο EU-OSHA έχει καταφέρει να αναπτύξει και να διαδώσει επιτυχώς καινοτόμα εργαλεία καθώς και να προσεγγίσει αποτελεσματικά την κοινότητα ΕΑΥ.

04/10/2019

Η 5ηΟκτωβρίου, η παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στους εκπαιδευτικούς, αλλά και μια αφορμή για να αναλογιστούμε με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω το καθεστώς, τα δικαιώματα και οι συνθήκες εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού.

04/10/2019

Ο EU-OSHA και οι εταίροι του ένωσαν, για μία ακόμη φορά, τις δυνάμεις τους προκειμένου να διοργανώσουν εκατοντάδες εκδηλώσεις και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη από τις 21 έως τις 25 Οκτωβρίου.

Pages

Pages