Κύρια σημεία

Μέσω της εφαρμογής συστημάτων επιβολής κυρώσεων και τυποποιημένων μέτρων, οι επιθεωρήσεις εργασίας έχουν ως στόχο την υποστήριξη της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων επιτόπιες επιθεωρήσεις από επιθεωρητές εργασίας με σκοπό την παρακολούθηση και την επιβολή της εθνικής...

Η εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), π.χ. εφαρμογών, καμερών και συσκευών που φοριούνται, μπορεί να κάνει ασφαλέστερους τους χώρους εργασίας. Είτε ο στόχος τους είναι προορατικός (πρόληψη) είτε αντιδραστικός (μετριασμός), η επιτυχία τους συχνά εξαρτάται από την ακρίβεια των πληροφοριών που συλλέγουν και αναλύουν. Εργοδότες...

Φανταστείτε κάθε επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να εκτιμά γρήγορα και εύκολα τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια: ένα νέο γενικό διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) παρέχει αυτή την ευκαιρία δωρεάν. Μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, να καταρτίσει ένα άρτιο σχέδιο προληπτικής...

Είναι ευκολότερο από ποτέ να περιηγηθείτε στο εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων του Βαρομέτρου ΕΑΥ για να διαπιστώσετε την κατάσταση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στην Ευρώπη. Οι σημαντικότεροι δείκτες ΕΑΥ χωρίζονται πλέον και ομαδοποιούνται στις κατηγορίες «Ατυχήματα, ασθένειες και ευημερία» και «Συνθήκες εργασίας και πρόληψη». Ο νέος δείκτης για τις ασθένειες...

Στο τέλος μιας ακόμη πολυάσχολης και παραγωγικής χρονιάς, απευθύνουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας στην οικογένεια του EU-OSHA, η οποία περιλαμβάνει τους εθνικούς εστιακούς πόλους, τους εταίρους και τους φίλους μας, για τη σκληρή δουλειά και την αξιοσημείωτη αφοσίωση που επέδειξαν προκειμένου να εκπληρώσουμε τον κοινό μας στόχο: τη βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και...

Αν ψάχνετε πληροφορίες για την ασφάλεια των οχημάτων που σχετίζεται με την εργασία, το VeSafe μπορεί να προσφέρει πολλές σημαντικές συμβουλές. Πρόκειται για έναν διαδραστικό, δωρεάν και εύχρηστο ηλεκτρονικό οδηγό που καταπιάνεται με θέματα όπως η ασφαλής οδήγηση, η μεταφορά από/προς τον χώρο εργασίας και οι εργασίες που εκτελούνται επί ή πλησίον οδών. Ο οδηγός, που αποτελεί μια...

Καθώς η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Μειώστε την Καταπόνηση» 2020-2022 οδεύει προς το τέλος της, ο EU-OSHA θα ήθελε να ευχαριστήσει το δίκτυο των εστιακών πόλων του και όλους τους άλλους εταίρους της εκστρατείας σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη συμβολή τους στην επιτυχή έκβασή της. Οι μυοσκελετικές παθήσεις πλήττουν εκατομμύρια εργαζόμενους, και μαζί ενισχύσαμε...

Οι εμπεριστατωμένες απόψεις σχετικά με την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) που παρουσιάστηκαν από κορυφαίους εμπειρογνώμονες και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων ενίσχυσαν τη συμμετοχή και τον αντίκτυπο της Διάσκεψης για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2022 του EU-OSHA. Η διάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μπιλμπάο στις 14 και 15 Νοεμβρίου και προσέλκυσε...

Ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων στην ΕΕ ενδέχεται να εκτίθενται σε «καρκινογόνους παράγοντες που προέρχονται από διεργασίες», ειδικότερα καυσαέρια όπως οι εκπομπές πετρελαιοκινητήρων, η σκόνη κρυσταλλικού πυριτίου, η σκόνη σκληρών ξύλων και οι αναθυμιάσεις συγκόλλησης. Συχνά μάλιστα δεν το γνωρίζουν. Σε ένα νέο βιντεοκλίπ, ο Napo και οι συνάδελφοί του παρουσιάζουν συνήθη...

«Όλοι θέλουμε να αισθανόμαστε ασφαλείς…». Εγκαινιάζεται και πάλι φέτος η εκστρατεία Orange The World (Ας βάψουμε τον κόσμο πορτοκαλί) με 16 ημέρες ακτιβισμού κατά της έμφυλης βίας. Ξεκινώντας στις 25 Νοεμβρίου — τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών — η εκστρατεία στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με διάφορες...