You are here

Κύρια σημεία

12/11/2018

Στις 17 Νοεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο διακήρυξαν από κοινού την ανάληψη μιας ρηξικέλευθης πρωτοβουλίας για μια ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη.

O Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων επιβεβαιώνει την κοινή δέσμευση της Ένωσης για την παροχή νέων και πιο αποτελεσματικών δικαιωμάτων στους πολίτες, καθώς και βελτιωμένων συνθηκών εργασίας.

06/11/2018

Η ταινία Marina κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ταινίας με θέμα γύρω από την εργασία. Η ταινία εξετάζει την εκμετάλλευση των γυναικών που φεύγουν από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και αναζητούν εργασία στον τομέα της περίθαλψης σε χώρες της Δύσης.

Ο νικητής της φετινής χρονιάς ανακοινώθηκε στο 61ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων της Λειψίας (DOK Leipzig).

Η ταινία Open to the Public της Silvia Belloti έλαβε ειδική μνεία.

30/10/2018

Χρησιμοποιείτε στην εργασία σας επικίνδυνες ουσίες ή εποπτεύετε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ουσίες; Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων; Εάν ναι, ανατρέξτε στη νέα, ολοκληρωμένη βάση δεδομένων πρακτικών εργαλείων και καθοδήγησης του EU-OSHA σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες, η οποία περιλαμβάνει συνδέσμους προς βασικές πηγές και οπτικοακουστικά εργαλεία από τα κράτη μέλη και χώρες εντός και εκτός της ΕΕ.

22/10/2018

Η εργαλειοθήκη εκστρατείας του EU-OSHA εκσυγχρονίστηκε εν όψει της εκστρατείας 2018-19 Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών. Η εργαλειοθήκη, η οποία παρέχει πρακτικές συμβουλές για μία αποτελεσματική εκστρατεία για τη βελτίωση της διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας, είναι πιο εύκολη στη χρήση της από ποτέ. Περιλαμβάνει πολλά νέα παραδείγματα καλών πρακτικών στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της εκστρατείας, από εκδηλώσεις στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης έως και δραστηριότητες διαφήμισης.

09/10/2018

Η φετινή ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας επικεντρώνεται στο θέμα της τρέχουσας εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας»: τη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας.

02/10/2018

Η παρούσα περίληψη παρουσιάζει τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη συνδιάσκεψη υψηλού επιπέδου «Όταν το μέγεθος μετρά ... την οδό για τη βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρώπης».

Μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονταν ο Επίτροπος Thyssen, μέλη της ομάδας έργου και πολύ άλλοι σημαντικοί ενδιαφερόμενοι. Συζήτησαν τα κύρια πορίσματα και τον πιθανό μελλοντικό αντίκτυπο του έργου ‘SESAME’ (Safe Small and Micro Enterprises-Ασφαλείς Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις) του EU-OSHA.

28/09/2018

Στις 22 Οκτωβρίου, ο EU-OSHA μαζί με τους εταίρους του θα κηρύξει την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, με στόχο να ενθαρρύνει τη συμμετοχική και ενεργό διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών.

Η εβδομάδα αυτή, η οποία αποτελεί σημαντικό ορόσημο της τρέχουσας εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας», εμπνέει εκατοντάδες εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, όπως προβολές ταινιών, εκδηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνέδρια, εκθέσεις, διαγωνισμούς και προγράμματα κατάρτισης.

27/09/2018

Ενδιαφερόμενοι, ρυθμιστικές αρχές και παρατηρητές του κλάδου από την ευρωπαϊκή βιομηχανία δέρματος και βυρσοδεψίας συνέρχονται στις 9 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τα πρότυπα και τις πράξεις που διέπουν τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας στον τομέα.

26/09/2018

Η γλωσσική πολυμορφία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο και προωθεί την πολυγλωσσική συνεργασία στην ήπειρο. Η γλωσσική πολυμορφία γιορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία η οποία έχει κηρυχθεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών.

Pages