You are here

Κύρια σημεία

17/10/2017

Από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου ο EU-OSHA θα συμμετέχει ενεργά στο 35ο διεθνές συνέδριο και την εμπορική έκθεση A+A σχετικά με την προστασία, την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Οι εργασίες του συνεδρίου θα καλύψουν τα εξής θέματα:

10/10/2017

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου. Εφιστά την προσοχή μας στις ψυχικές ασθένειες και στις επιπτώσεις τους στη ζωή των ανθρώπων, μεταξύ άλλων και στον εργασιακό τους βίο. Το θέμα της φετινής χρονιάς, όπως καθορίστηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας, είναι η «ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας».

03/10/2017

Εκδηλώσεις και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2017 με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης και της υγιούς γήρανσης.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες, η εβδομάδα αυτή (23-27 Οκτωβρίου) αποτελεί ιδανική ευκαιρία για τη συμμετοχή δημόσιων αρχών, ιδιωτικών επιχειρήσεων και πολιτών.

27/09/2017

Ένα νέο ενημερωτικό γράφημα δημοσιεύεται στην αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο του διαδικτυακού διαδραστικού εργαλείου εκτίμησης κινδύνου (OiRA). Στην οπτική απεικόνιση του εργαλείου «Εκτίμηση κινδύνου με το OiRA σε 4 βήματα» περιγράφονται με εντυπωσιακό τρόπο τα 4 βήματα της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου, ξεκινώντας από το στάδιο της προετοιμασίας με τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων και φθάνοντας έως την κατάρτιση σχεδίου δράσης και τη σύνταξη σχετικής αναφοράς. Στη διάρκεια του τρέχοντος έτους θα δημοσιευτεί βίντεο με την εν λόγω παρουσίαση.

20/09/2017

Η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας διοργανώνει εκστρατεία ενημέρωσης και επιβολής του νόμου για την προώθηση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (ΕΥΑ) των προσωρινά απασχολούμενων και των διασυνοριακών εργαζομένων. Η εκστρατεία θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Μάιο του 2019 με τίτλο «Ασφαλής και υγιής εργασία σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης».

14/09/2017

Η Διάσκεψη για τους υγιείς χώρους εργασίας στην Ευρώπη, η οποία σηματοδοτεί τη λήξη της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες», πραγματοποιείται στις 21 και 22 Νοεμβρίου στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Κορυφαίοι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες και φορείς λήψης αποφάσεων συζητούν τα αποτελέσματα της διετούς εκστρατείας και ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές για την προώθηση της υγιούς γήρανσης στην εργασία.

12/09/2017

Σύντομες περιλήψεις των βασικότερων συμπερασμάτων που προέκυψαν από το τριετές πρόγραμμα «Μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε κάθε ηλικία - επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) στο πλαίσιο ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού» είναι πλέον διαθέσιμες σε 19 γλώσσες.

Στα ενημερωτικά δελτία εξετάζονται τα οφέλη που προσφέρουν οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι στους οργανισμούς, οι προστιθέμενοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χώρο εργασίας, τα συστήματα αποκατάστασης και επιστροφής στην εργασία που εφαρμόζονται στην Ευρώπη.

07/09/2017

Ο EU-OSHA προσχωρεί ως επίσημος εταίρος στην παγκόσμια εκστρατεία για την πρόληψη των θανατηφόρων ατυχημάτων (Vision Zero) και συμβάλλει στη διάδοση του μηνύματος ότι κάθε ατύχημα, ασθένεια και βλάβη της υγείας στην εργασία μπορούν να αποφευχθούν εάν εφαρμόζονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα. Η προσέγγιση της εκστρατείας Vision Zero για την πρόληψη των θανατηφόρων ατυχημάτων ενσωματώνει τις τρεις διαστάσεις της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας σε όλα τα επίπεδα της εργασίας.

04/09/2017

Περισσότερο προφανή από ποτέ τα οικονομικά επιχειρήματα υπέρ της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις του έργου σχετικά με το κόστος και τα οφέλη της ΕΑΥ, τα ατυχήματα και οι ασθένειες που συνδέονται με την εργασία κοστίζουν στην ΕΕ περίπου 476 δισ. ευρώ ετησίως. Το κόστος του επαγγελματικού καρκίνου ανέρχεται από μόνο του σε 119,5 δισ. ευρώ

23/08/2017

Από τη στιγμή της ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) το 1994, η αποστολή του είναι να καταστήσει τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη περισσότερο ασφαλείς και υγιείς – και, κατά συνέπεια, περισσότερο παραγωγικούς. Ο EU-OSHA ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, καθώς επίσης και σχετικά με τη σημασία της ορθής διαχείρισης των κινδύνων στους χώρους εργασίας για τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Pages