Εκδηλώσεις

Η παρούσα σελίδα παρουσιάζει το ημερολόγιο των εκδηλώσεων για επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) εντός και εκτός Ευρώπης. Ο κατάλογος περιλαμβάνει σημαντικές εκδηλώσεις ΕΑΥ οι οποίες διοργανώνονται από τον EU-OSHA, τους ενδιαφερομένους και τους εταίρους του, καθώς και από άλλους συναφείς οργανισμούς.

Επειδή δεν μπορούν να παρευρεθούν όλοι στις εκδηλώσεις μας, εδώ θα βρείτε συνδέσμους για παρουσιάσεις και περιλήψεις των κυριότερων σημείων συζήτησης από ορισμένες εκδηλώσεις.

Εκδηλώσεις

E.g., 18/02/2020
E.g., 18/02/2020

Μάρτιος 2020

18/03/2020 Antwerp, Belgium

NMP Workshop on the “Safe Handling of NMP and the ECHA guideline for users of NMP”

The objective of this workshop is to explain how the ECHA guideline can help users of NMP (1-methyl-2-pyrrolidone) to comply with the REACH restriction entry 71 on NMP. The event will focus on the chemical use of NMP as a process solvent/aid.”

Εμφάνιση περισσότερων

Απρίλιος 2020

06/04/2020 - 07/04/2020 Porto, Portugal

SHO2020 - Occupational Safety and Hygiene Symposium

The SHO 2020 is an event addressed not only to academic staff of higher education institutions, but also to OSH practitioners, who work in enterprises. Topics like occupational safety, risk assessment, safety management, ergonomics, management systems, environmental ergonomics, physical environment...

Εμφάνιση περισσότερων
06/04/2020 - 08/04/2020 Nicosia, Cyprus

14th European Academy of Occupational Health Psychology Conference

The European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP), in collaboration with EU-OSHA, has created this biennial award in honour of the contribution to occupational health psychology of Eusebio (Seb) Rial González. Seb was a founding member of the EAOHP and head of EU-OSHA’s Prevention and...

Εμφάνιση περισσότερων
23/04/2020 - 24/04/2020 Barakaldo, Spain

Exoskeletons and Wearable Robots: current practice and future perspectives in automotive, aviation, construction, health care, logistics, manufacturing

Εμφάνιση περισσότερων
28/04/2020 Berlin, Germany

Internationaler Biostofftag 2020 - Biological agents at work - a look beyond borders

The event will focus on: International Regulations // Internationale Regelunge; Risk Management and Biosafety Professional expertise // Risikomanagement und Fachkunde bei Biostoffen; International and national practical examples // Internationale und nationale Praxisbeispiele. EU-OSHA will be...

Εμφάνιση περισσότερων

Pages

Pages

1 - 5 / 12