Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Η παρούσα σελίδα παρουσιάζει το ημερολόγιο των εκδηλώσεων για επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) εντός και εκτός Ευρώπης. Ο κατάλογος περιλαμβάνει σημαντικές εκδηλώσεις ΕΑΥ οι οποίες διοργανώνονται από τον EU-OSHA, τους ενδιαφερομένους και τους εταίρους του, καθώς και από άλλους συναφείς οργανισμούς.

Επειδή δεν μπορούν να παρευρεθούν όλοι στις εκδηλώσεις μας, εδώ θα βρείτε συνδέσμους για παρουσιάσεις και περιλήψεις των κυριότερων σημείων συζήτησης από ορισμένες εκδηλώσεις.

Η εξάπλωση του κορωνοϊού έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση ή την αναβολή εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί για μια ήδη προγραμματισμένη εκδήλωση, θα το επισημάνουμε στο πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Events

March 2023

April 2023

-
Bilbao, Spain

5th International Congress on Safety and Health at Work - V Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales

As a celebration of its establishment 30 years ago, and in the framework of the World Day for Safety at Health at Work, OSALAN will organise the 5th International Congress on Safety and Health at Work in Bilbao, on 24-25 April 2023. The Congress will feature a specific session on work...

-
Bilbao, Spain

ORP Congress 2023 - At work: One life, one planet

The 23rd International ORP Congress to be held in Bilbao, is without a doubt a superb venue to share ideas about occupational safety and health (OSH), healthy companies, work organization, the demands and constraints of labor requisites and business culture. It is also an opportunity to work...


Online, Europe

OSH Management in the Education sector - what are European workplaces telling us?

The ESENER in-depth study on the Education sector (published on 10 October 2022) includes an analysis of the ESENER findings for the sector across the three waves of the survey and it is complemented with expert interviews to take account of the impact of the Covid-19 pandemic in the management of...

May 2023

-
Stockholm, Sweden

Occupational safety and health summit

On 15 and 16 May 2023, the Swedish Presidency of the Council of the European Union will organise a high-level event in Stockholm putting the spotlight on healthy and safe at work and the ongoing implementation of the Strategic Framework on Health and Safety at Work 2021-2027, released by the...