Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Η παρούσα σελίδα παρουσιάζει το ημερολόγιο των εκδηλώσεων για επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) εντός και εκτός Ευρώπης. Ο κατάλογος περιλαμβάνει σημαντικές εκδηλώσεις ΕΑΥ οι οποίες διοργανώνονται από τον EU-OSHA, τους ενδιαφερομένους και τους εταίρους του, καθώς και από άλλους συναφείς οργανισμούς.

Επειδή δεν μπορούν να παρευρεθούν όλοι στις εκδηλώσεις μας, εδώ θα βρείτε συνδέσμους για παρουσιάσεις και περιλήψεις των κυριότερων σημείων συζήτησης από ορισμένες εκδηλώσεις.

Εκδηλώσεις

July 2024


Online, Romania

Exploring adaptation to unusual working conditions: challenge or opportunity?

Unusual working conditions present both challenges and opportunities for occupational safety and health (OSH). An event dedicated to exploring these issues will be hosted by our Romanian focal point Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont.'' The...

September 2024

-
Bucharest, Romania

IPA Regional Conference

The 2nd IPA Regional Conference is an informal event organised for the 7 IPA beneficiary representatives and has the aim to raise OSH awareness and share knowledge on the topic of Accidents at Work.

-
Dresden, Germany

Building a Resilient Future: Towards sustainable safety in a rapidly changing world

“ Working on Safety – WOS ” is an international network of decision makers, researchers and professionals responsible for the prevention of accidents and trauma at work. The network aims to bring prevention experts together from all over the world in order to facilitate a high level exchange of...

October 2024

-
Santiago de Chile, Chile

XXIV International ORP Congress: "At Work: One Life, One Planet - Digitalisation and Well-being: New Era for Prevention"

The XXIV International ORP Congress , titled 'Work and OSH in the age of artificial intelligence: a labyrinth of complexity', will delve into the theme of Artificial Intelligence (AI) and its implications on boundaries and nature of work. Occupational health and safety is also being affected by the...

-
European Union, EU

European Week for Safety and Health at Work

Happening every year in October (calendar week 43), the European Week for Safety and Health at Work is a highlight of every Healthy Workplaces Campaign. With hundreds of awareness-raising events taking place across the EU and beyond. Organised by EU-OSHA and its partners, each European Week has the...