Ηλεκτρονικός οδηγός σχετικά με τη διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων

Image
E-guide to managing stress and psychosocial risks

Ο ηλεκτρονικός οδηγός σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των εργοδοτών και των εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων, οι οποίοι αρχίζουν να προσεγγίζουν τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας και χρειάζονται καθοδήγηση στα πρώτα τους βήματα, όπως, μεταξύ άλλων:

  • απλές επεξηγήσεις του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που συνδέονται με την εργασία
  • επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους
  • πρακτικά παραδείγματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών κινδύνων