Δικτύωση της γνώσης με την OSHwiki

Η OSHwiki είναι μια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που παρέχει σχετικές, αξιόπιστες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σε ό,τι αφορά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ΕΑΥ, μέσω ενός βιώσιμου συνόλου άρθρων OSHwiki τα οποία παρουσιάζουν την άποψη των Ευρωπαίων σχετικά με την ΕΑΥ. Περιλαμβάνει επίσης αρχείο του ανεξάρτητου έγκριτου επιστημονικού περιοδικού «Safety Science Monitor». Τα άρθρα της OSHwiki έχουν συνταχθεί είτε από τον ίδιο τον EU-OSHA είτε από ανεξάρτητους συντάκτες στους οποίους έχει παράσχει πρόσβαση ο EU-OSHA. Τα περισσότερα άρθρα της OSHwiki είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, αλλά αρκετά άρθρα είναι επίσης διαθέσιμα και σε άλλες γλώσσες, οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια.