Ασθένειες που συνδέονται με την εργασία και οφείλονται σε βιολογικούς παράγοντες

Είναι γνωστό ότι οι βιολογικοί παράγοντες προκαλούν προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας του 2015, αυξανόμενο ποσοστό Ευρωπαίων εργαζομένων (13 %, 1,5 φορά μεγαλύτερο σε σχέση με μία δεκαετία πριν) εκτίθεται σε λοιμογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας. Οι βιολογικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τους ιούς, τα βακτήρια, τους μύκητες και τα παράσιτα και μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας είτε άμεσα είτε μέσω της έκθεσης σε συναφή αλλεργιογόνα ή σε τοξίνες.

Η συνδεόμενη με την εργασία έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες μπορεί να σχετίζεται με αρκετά προβλήματα υγείας, όπως είναι οι λοιμώδεις νόσοι, ο καρκίνος και οι αλλεργίες. Ορισμένοι βιολογικοί παράγοντες ενδέχεται επίσης να προκαλούν βλάβη στο έμβρυο.

Ιδιαίτερο κίνδυνο διατρέχουν οι εργαζόμενοι σε συγκεκριμένους τομείς, όπως οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, η γεωργία, η διαχείριση λυμάτων και ο εργαστηριακός τομέας. Οι εργαζόμενοι στους τομείς αυτούς ενδέχεται να έρχονται σε απευθείας επαφή με μικρόβια ή να εκτίθενται σε αυτά μέσω, για παράδειγμα, των σωματικών υγρών ή του εδάφους. Εάν η πηγή της έκθεσης σε έναν βιολογικό παράγοντα είναι γνωστή, είναι σχετικά εύκολο να προληφθούν οι αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία. Η διαχείριση των κινδύνων άγνωστων πηγών έκθεσης είναι πολύ πιο δύσκολη.

Ο EU-OSHA διαθέτει δημοσιεύσεις για το συγκεκριμένο θέμα:

Βιολογικοί παράγοντες και ασθένειες που συνδέονται με την εργασία: αποτελέσματα της επισκόπησης της βιβλιογραφίας, της έρευνας εμπειρογνωμόνων και της ανάλυσης των συστημάτων παρακολούθησης: Έκθεση και Περίληψη

Έγγραφα συζήτησης στα οποία επισημαίνονται οι τομείς που ενέχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες: η υγειονομική περίθαλψητα επαγγέλματα που περιλαμβάνουν ταξίδια και επαφή με ταξιδιώτεςτα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα ζώα· η διαχείριση αποβλήτων και η επεξεργασία λυμάτων· και οι αροτραίες καλλιέργειες.