Safety and health in agri-food sector supply chains: the power of combining contractual and relational governance

Ασφάλεια και υγεία στις αλυσίδες εφοδιασμού στον αγροδιατροφικό τομέα: η δύναμη του συνδυασμού συμβατικής και σχεσιακής διαχείρισης

Keywords:

Η παρούσα σύνοψη πολιτικής βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου του EU-OSHA με τίτλο «Leverage Instruments for Occupational Safety and Health — LIFT-OSH» (Αξιοποίηση μέσων για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας — LIFT-OSH). Εξετάζει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο οι υβριδικές μορφές διαχείρισης, βάσει συμβάσεων και βάσει σχέσεων, στην αλυσίδα εφοδιασμού στον αγροδιατροφικό τομέα μπορούν να βελτιώσουν την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και τις συνθήκες εργασίας.

Τα ευρήματα του έργου δείχνουν ότι ο συνδυασμός και των δύο μορφών διαχείρισης μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη, την κοινή ευθύνη και τη συνεχή βελτίωση εκ μέρους όλων των εταίρων της αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτό μεταφράζεται τελικά σε ασφαλέστερα και ευνοϊκότερα εργασιακά περιβάλλοντα για τους εργαζομένους.

Μεταφόρτωση in: en