Γίνετε εταίρος επικοινωνίας του EU-OSHA

Από τον Οκτώβριο του 2020, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για το νέο μας πρόγραμμα εταιρικής σχέσης με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Οι εταίροι επικοινωνίας αποτελούν μια ομάδα επίλεκτων δημοσιογράφων και εκδοτών από τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. 

Οι εταιρικές σχέσεις θα εστιάζουν ειδικά στις ενημερωτικές εκστρατείες για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή οι δημοσιεύσεις πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά στις εκστρατείες αυτές.

Το κύριο πρόσωπο επικοινωνίας πρέπει να διαθέτει επαγγελματική πρακτική γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς κάθε επικοινωνία πραγματοποιείται στα αγγλικά.

 

Share this on: