Γίνετε εταίρος επικοινωνίας του EU-OSHA

Οι συνεργάτες μας στα μέσα ενημέρωσης αντιπροσωπεύουν μια επιλεγμένη ομάδα δημοσιογράφων και συντακτών, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι στην ενεργό προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με ιδιαίτερη έμφαση στις εκστρατείες «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας», η σύμπραξη με τα μέσα ενημέρωσης προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για την ενεργό συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης. Μέσω της συνεργασίας τους με τον Οργανισμό, τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να επωφεληθούν από μεγαλύτερη προβολή, ενισχυμένη φήμη και πολύτιμες ευκαιρίες δικτύωσης με εμπειρογνώμονες σε θέματα ΕΑΥ, εταίρους του EU-OSHA και ομοτίμους.

Ο κύριος υπεύθυνος επικοινωνίας πρέπει να διαθέτει επαγγελματική ικανότητα εργασίας στην αγγλική γλώσσα, καθώς η επικοινωνία στο σύνολό της θα γίνεται στα αγγλικά.

Ανατρέξτε στην προσφορά συνεργασίας με τα μέσα ενημέρωσης.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου news [at] osha [dot] europa [dot] eu.