Γίνετε εταίρος επικοινωνίας του EU-OSHA

Οι εταίροι επικοινωνίας αποτελούν μια ομάδα επίλεκτων δημοσιογράφων και εκδοτών από τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. 

Οι εταιρικές σχέσεις θα εστιάζουν ειδικά στις ενημερωτικές εκστρατείες για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή οι δημοσιεύσεις πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά στις εκστρατείες αυτές.

The main contact person should have a professional working knowledge of English, as all communication will be in English.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, επικοινωνήστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου news [at] osha [dot] europa [dot] eu.