Γίνετε εταίρος μέσων μαζικής ενημέρωσης της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας»

Οι εταίροι επικοινωνίας συνεργάζονται με τον EU-OSHA με σκοπό τη διάδοση των θεμάτων της εκστρατείας, αξιοποιώντας τα μέσα που διαθέτουν για την προβολή και την προώθηση της εκστρατείας. Οι εταίροι επικοινωνίας αποτελούν μια ομάδα επίλεκτων δημοσιογράφων και εκδοτών από ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την προώθηση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Εταίροι επικοινωνίας μπορούν να γίνονται μόνο μέσα ενημέρωσης ή εκδότες που έχουν τη βούληση και την ικανότητα να συμμετάσχουν ενεργά στην εκστρατεία.

Ο βασικός αρμόδιος για την επικοινωνία πρέπει να διαθέτει εργασιακή πείρα στα αγγλικά, καθώς όλη η επικοινωνία πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα των εταίρων επικοινωνίας και τον τρόπο υποβολής αίτησης παρέχονται στη σελίδα σχετικά με την πρόσκληση συμμετοχής εταίρων επικοινωνίας στην εκστρατεία (μόνο στα αγγλικά).