Επικοινωνήστε μαζί μας

Ο EU-OSHA προετοιμάζει, συλλέγει, αναλύει και διαδίδει πληροφορίες σχετικά με ζητήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) με στόχο τη βελτίωση της ΕΑΥ στους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παρέχεται πλήρης δυνατότητα αναζήτησης στους ιστοτόπους του Οργανισμού, οι οποίοι παρουσιάζουν διάφορα θέματα ΕΑΥ κατά τρόπο ολοκληρωμένο. Σας προτείνουμε να αναζητήσετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε στον ιστότοπο του Οργανισμού και στην ιστοσελίδα OSHwiki.  

Ωστόσο, εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αναζητάτε, ελέγξτε εάν η ερώτησή σας συμπεριλαμβάνεται στην ενότητα Συνήθεις Ερωτήσεις (FAQ) παρακάτω και, εάν όχι, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του διαθέσιμου εντύπου επικοινωνίας.

Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο που μας το επιτρέπουν οι περιορισμένοι πόροι μας, να σας απαντήσουμε εντός δύο εβδομάδων. Μπορείτε να μας γράψετε σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να υπάρξει κάποια μικρή καθυστέρηση κατά τη μετάφραση του μηνύματός σας και της απάντησής μας. Τα μηνύματα στα αγγλικά είναι πιθανό να απαντηθούν ταχύτερα, καθώς όλα τα μέλη του προσωπικού μας μιλούν αγγλικά. Στόχος μας είναι να απαντάμε στα ερώτηματά σας όσο το δυνατόν συντομότερα.

Image
miribilla building

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, ΙΣΠΑΝΙΑ
Email: information at osha dot europa dot eu

Πώς να έλθετε σε επαφή μαζί μας

 

 

Γραφείο Συνδέσμου στις Βρυξέλλες
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία,
Square de Meeûs 38/40,
1000 Brussels, Βέλγιο
Τηλ: +32 2 401 68 59
Φαξ: +32 2 401 68 68
Email: obrien at osha dot europa dot eu

 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πώς μπορώ να λάβω συμβουλές σχετικά με κάποιο πρόβλημα ασφάλειας και υγείας που έχει σχέση με τις συνθήκες εργασίας μου;

Ο EU-OSHA είναι ένας ενημερωτικός οργανισμός στον ιστότοπο του οποίου μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με διάφορα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την εργασία, όπως το άγχος, η παρενόχληση, οι δερματικές παθήσεις κ.λπ.

Δυστυχώς, ο EU-OSHA δεν επιτρέπεται να παρέχει συμβουλές σχετικά με συγκεκριμένες καταστάσεις ασφάλειας και υγείας, να παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε νομική υπόθεση ή στο έργο των τοπικών ή εθνικών αρχών. Επομένως, σας συμβουλεύουμε να ξεκινήσετε επικοινωνώντας με τον εθνικό εστιακό πόλο στη χώρα σας.

Μέσω αυτού θα έρθετε σε επαφή με τον εθνικό φορέα/την εθνική αρχή που μπορεί να σας βοηθήσει.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για αποζημίωση λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας;

Τα συστήματα αποζημιώσεων διαφέρουν ανά κράτος μέλος και εξαρτώνται από τον τομέα απασχόλησης, την εργασιακή δραστηριότητα και το εργασιακό καθεστώς σας. Ειδικές πληροφορίες για κάθε κράτος μέλος παρέχονται μέσω των εθνικών εστιακών πόλων, ενώ γενικές πληροφορίες για τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό παρέχονται μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είναι υπεύθυνος ο EU-OSHA για τις πολιτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ σε θέματα ΕΑΥ και την υλοποίησή τους;

Ο EU-OSHA είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για την ενημέρωση σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Το έργο μας συμβάλλει στην κατάρτιση του στρατηγικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020, καθώς και άλλων συναφών στρατηγικών και προγραμμάτων της ΕΕ, όπως η στρατηγική «Ευρώπη 2020». Ωστόσο, ο EU-OSHA δεν συμμετέχει στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή πολιτικής, καθώς αυτός είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ο EU-OSHA δεν είναι αρμόδιος για την επιθεώρηση των χώρων εργασίας ή την επιβολή της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας.

Πού μπορώ να βρω στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με ατυχήματα και ασθένειες που συνδέονται με την εργασία και το κόστος που αυτά συνεπάγονται;

Πληροφορίες σχετικά με στατιστικές, αποτελέσματα ερευνών και άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι διατίθενται στην ενότητα Έρευνες και στατιστικές του παρόντος ιστοτόπου. Οι έρευνες ESENER του EU-OSHA εξετάζουν την πρακτική διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει τη δική της υπηρεσία παροχής στατιστικών στοιχείων, τη Eurostat. Ορισμένοι χρήσιμοι σύνδεσμοι είναι οι εξής:

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για στατιστικές, πρότυπα και νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο; Είναι οι εν λόγω πληροφορίες διαθέσιμες στις διάφορες γλώσσες της ΕΕ;

Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την εθνική νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία παρέχονται στον ιστότοπό μας. Επιπροσθέτως, συμβουλές για το πώς μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τον εθνικό εστιακό πόλο της χώρας σας. Πολλές από τις πληροφορίες που παρέχονται στους ιστοτόπους των εστιακών πόλων είναι διαθέσιμες στη γλώσσα της εκάστοτε χώρας. Επιπροσθέτως, τα περισσότερα κράτη μέλη παρέχουν ορισμένες πληροφορίες στα αγγλικά.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την υγεία;

Πληροφορίες σχετικά με οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα της ΕΕ για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, ομαδοποιημένες ανά θεματική ενότητα, παρέχονται στην ενότητα Νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας του παρόντος ιστοτόπου. Το πλήρες κείμενο των οδηγιών της ΕΕ σε όλες τις γλώσσες, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες, διατίθενται στον ιστότοπο Eur-Lex της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες θεσπίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα θέσπισης αυστηρότερων κανόνων όταν ενσωματώνουν οδηγίες ΕΑΥ στην εθνική τους νομοθεσία, με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις των κρατών μελών συχνά να ποικίλλουν.

Πώς μπορώ να λάβω αντίγραφα των εγγράφων των ευρωπαϊκών προτύπων;

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα πωλούνται από τα εθνικά μέλη των οργανισμών ευρωπαϊκών προτύπων ως εθνικά πρότυπα και σχέδια προτύπων. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης.

Πώς μπορώ να λάβω αντίγραφα των εκθέσεων του EU-OSHA;

Όλες οι δημοσιεύσεις μας διατίθενται στην ενότητα Δημοσιεύσεις του παρόντος ιστοτόπου. Είναι διαθέσιμες για ανάγνωση και καταφόρτωση δωρεάν. Μπορείτε να παραγγείλετε εκτυπωμένα αντίγραφα μέσω της υπηρεσίας EU Bookshop.

Μπορώ να αναπαραγάγω υλικό του EU-OSHA;

Ναι, εφόσον αναγνωρίζετε ότι αποτελεί υλικό του EU-OSHA ως εξής:

© Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), [ημερομηνία]. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να κάνετε καμία ουσιαστική αλλαγή στο κείμενο ή τις εικόνες χωρίς τη ρητή άδεια του EU-OSHA.

Πού μπορώ να βρω υλικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς;

Παρόλο που ο EU-OSHA δεν παρέχει υλικό ειδικά για προγράμματα επιμόρφωσης, πληροφορίες για συναφή θέματα παρέχονται στην ενότητα Θέματα του παρόντος ιστοτόπου και ορισμένες από τις δημοσιεύσεις μας περιλαμβάνουν περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με την επιμόρφωση. Επιπροσθέτως, σύντομες παρουσιάσεις PowerPoint τις οποίες θα μπορούσατε να προσαρμόσετε για εκπαιδευτικούς σκοπούς παρέχονται στην ιστοσελίδα https://es.slideshare.net/euosha/presentations

Σημαντικό εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί η σειρά σύντομων ταινιών κινουμένων σχεδίων χωρίς λόγια με πρωταγωνιστή τον Napo. Οι εν λόγω ταινίες είναι διαθέσιμες για καταφόρτωση από τον ιστότοπο του Napo και παρουσιάζουν με εύθυμο τρόπο θέματα σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία τα οποία αποτελούν αφετηρία για συζήτηση. Στο διαδίκτυο διατίθεται επίσης δωρεάν η εκπαιδευτική ενότητα «Ο Napo για τους δασκάλους», η οποία παρουσιάζει βασικές πληροφορίες για την ασφάλεια και την υγεία και απευθύνεται σε δημοτικά σχολεία. 

Επιπροσθέτως, πληροφορίες για τη διδασκαλία στα σχολεία και την επιμόρφωση διατίθενται στην ενότητα Ένταξη της ΕΑΥ στην εκπαίδευση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επίσης από τους εθνικούς εστιακούς πόλους, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, το Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) και το ENETOSH (το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία).

Έχει τη δυνατότητα ο EU-OSHA να στηρίξει ή να διαφημίσει ένα εμπορικό προϊόν ή μια υπηρεσία;

Δυστυχώς, ο EU-OSHA δεν μπορεί να στηρίξει ή να διαφημίσει εμπορικά προϊόντα ή υπηρεσίες.

Θα ενδιαφερόταν ο EU-OSHA να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμά μου;

Κατ’ αρχήν, δεν παρέχουμε χρηματοδοτική στήριξη για εξωτερικά προγράμματα.

Σκοπός του εγγράφου «EU funding opportunities for EU-OSHA stakeholders» [Ευκαιρίες χρηματοδότησης στην ΕΕ για τους ενδιαφερόμενους του EU-OSHA] είναι να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση στην ΕΕ όσον αφορά την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Επιπροσθέτως, γενική επισκόπηση των επιχορηγήσεων και των δανείων που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχεται από την Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ γενική επισκόπηση των δημόσιων συμβάσεων και της χρηματοδότησης παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε περίπτωση που το πρόγραμμά σας σχετίζεται με την ασφάλεια και την υγεία σε εθνικό επίπεδο, σας προτείνουμε να έρθετε σε επαφή με τον εθνικό εστιακό πόλο στη χώρα σας.

Share this on: