Πρακτικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές

Οι εύχρηστες βάσεις δεδομένων μας με πρακτικά εργαλεία και οδηγίες διευκολύνουν την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Οι πόροι αναπτύχθηκαν σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνουν συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους, καταλόγους ελέγχου, εργαλεία, μελέτες περιπτώσεων και οπτικό υλικό, και καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, τύπων κινδύνων και μέτρων πρόληψης.

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει βάσει φίλτρων, μεταξύ άλλων, ανά χώρα και γλώσσα, τομέα, καθήκοντα, ομάδες εργαζομένων και θέματα.

Αφιερώστε χρόνο για να εξετάσετε όλους τους πόρους που διατίθενται για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας.