Εργαλειοθήκη για τη διοργάνωση εκστρατειών ΕΑΥ

Image
OSH Campaign Toolkit

Η επιγραμμική εργαλειοθήκη του EU-OSHA για τη διοργάνωση εκστρατειών ΕΑΥ παρέχει πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία και την επιτυχή διεξαγωγή εκστρατειών ΕΑΥ, πρακτικά παραδείγματα εργαλείων επικοινωνίας, καθώς και συμβουλές και έξυπνες λύσεις για την αποτελεσματική χρήση τους.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία δημιούργησε μια εργαλειοθήκη για εκστρατείες ΕΑΥ, έναν ειδικό δικτυακό τόπο που παρέχει βήμα προς βήμα καθοδήγηση για τον σχεδιασμό και τη διενέργεια αποτελεσματικών ενημερωτικών εκστρατειών ΕΑΥ, ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησής σας.

Η εν λόγω εργαλειοθήκη είναι εύχρηστη και παρέχει όλες τις συμβουλές που απαιτούνται για τη δρομολόγηση μιας εκστρατείας.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την εργαλειοθήκη;

Η εργαλειοθήκη θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε μια εκστρατεία και να αποφασίσετε για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της:

  • Μηνύματα
  • Ομάδα-στόχος
  • Γεωγραφική κατανομή
  • Προϋπολογισμός και λοιπά θέματα

Ωστόσο, δεν πρόκειται για ένα σύνολο επιτακτικών κανόνων. Τουναντίον, η εργαλειοθήκη σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ διάφορων εναλλακτικών προτάσεων και να προσαρμόσετε την πρόταση που θα επιλέξετε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας.

Εργαλεία και παραδείγματα

Η εργαλειοθήκη προτείνει πόρους οι οποίοι θα συμβάλουν στην επιτυχία της εκστρατείας σας, μεταξύ δε αυτών περιλαμβάνονται εργαλεία όπως:

  • εργαλεία επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης
  • διαφημιστικό υλικό
  • εργαλεία για τη διοργάνωση εκδηλώσεων

Η εργαλειοθήκη παρέχει συμβουλές και έξυπνες λύσεις, καθώς και πραγματικά παραδείγματα από όλο τον κόσμο που αποδεικνύουν την αξία τους.