Βραβεία

Ενημερωθείτε σχετικά με τα βραβεία καλής πρακτικής — ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα κάθε εκστρατείας του EU-OSHA για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας — καθώς και για το κινηματογραφικό βραβείο για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας.

Τα Βραβεία καλής πρακτικής επιβραβεύουν κορυφαία παραδείγματα διευθυντικών στελεχών και εργοδοτών που συνεργάζονται για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ΕΑΥ. Αναδεικνύοντας τα οφέλη, τα βραβεία βοηθούν περισσότερες επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν ότι το υψηλό επίπεδο ΕΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ευπρόσδεκτες είναι όλες οι υποψηφιότητες ευρωπαίων εργοδοτών και εργαζομένων, κοινωνικών εταίρων, επαγγελματιών του τομέα της ΕΑΥ καθώς και συμβούλων ΕΑΥ.

Το κινηματογραφικό βραβείο για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας απονέμεται στο καλύτερο ντοκιμαντέρ με θέμα την εργασία στο πλαίσιο του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Doclisboa. Οι συμμετοχές πρέπει να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση γύρω από την ΕΑΥ στον χώρο εργασίας έχοντας ως θέμα «τον άνθρωπο στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας». Οι παλαιότεροι νικητές άντλησαν την έμπνευσή τους από πολλούς και διαφορετικούς τομείς του κόσμου της εργασίας.