Εκθέσεις σεμιναρίων

Image
Seminar reports

Στο πλαίσιο της αποστολής μας σχετικά με την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την ανταλλαγή πληροφοριών, καλών πρακτικών και συμβουλών με ένα ευρύ φάσμα ομάδων-στόχων, διοργανώνουμε πλήθος εκδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι εκδηλώσεις αυτές κυμαίνονται από τα μικρής κλίμακας σεμινάρια που φέρνουν σε επαφή τους ενδιαφερομένους με εμπειρογνώμονες του τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, με στόχο την παρουσίαση και τη συζήτηση των πορισμάτων των δημοσιεύσεών μας, έως τις εκδηλώσεις που συνδιοργανώνονται από τους εθνικούς εστιακούς πόλους του Οργανισμού στα αντίστοιχα κράτη μέλη, τα συμπόσια και τα μεγάλα διεθνή συνέδρια, όπως το Παγκόσμιο Συνέδριο ή οι ευρωπαϊκές διασκέψεις, τα οποία και περατώνουν τις εκστρατείες «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας».

Ακόμη και στις πλέον σημαντικές εκδηλώσεις μας δεν μπορούμε να καλούμε όλους τους πιθανούς ενδιαφερομένους. Ως εκ τούτου, ο σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να προσφέρει στους ενδιαφερομένους τη δυνατότητα «εικονικής» συμμετοχής: θα βρείτε τις συναφείς παρουσιάσεις, περίληψη του διαλόγου που διεξάγεται ύστερα από κάθε παρουσίαση, καθώς και τα γενικά συμπεράσματα της εκάστοτε εκδήλωσης. Εφόσον οι πόροι μας το επιτρέπουν, οι περιλήψεις παρουσιάζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

2014 - Seminars

2012 - Seminars