Εκθέσεις σεμιναρίων

Seminar reports

Ακόμη και στις πλέον σημαντικές εκδηλώσεις μας δεν μπορούμε να καλούμε όλους τους πιθανούς ενδιαφερομένους. Ως εκ τούτου, ο σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να προσφέρει στους ενδιαφερομένους τη δυνατότητα «εικονικής» συμμετοχής: θα βρείτε τις συναφείς παρουσιάσεις, περίληψη του διαλόγου που διεξάγεται ύστερα από κάθε παρουσίαση, καθώς και τα γενικά συμπεράσματα της εκάστοτε εκδήλωσης. Εφόσον οι πόροι μας το επιτρέπουν, οι περιλήψεις παρουσιάζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

2020 - Σεμινάρια

2019 - Σεμινάρια

2018 - Σεμινάρια

2017 - Σεμινάρια

2016 - Σεμινάρια

2015 - Σεμινάρια

2014 - Σεμινάρια

2013 - Σεμινάρια

2012 - Σεμινάρια

2011 - Σεμινάρια

2010 - Σεμινάρια

2009 - Σεμινάρια

2008 - Σεμινάρια

2007 - Σεμινάρια