Πληροφορίες προσβασιμότητας

Πλήκτρα πρόσβασης

Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι ένα εργαλείο πλοήγησης που σας επιτρέπει να περιηγηθείτε σε αυτήν την ιστοθέση χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιό σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλήκτρα πρόσβασης μπορείτε να βρείτε στις Οδηγίες Προσβασιμότητας της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C).

Διαθέσιμα πλήκτρα πρόσβασης

Η ιστοσελίδα αυτή είναι οργανωμένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στην πλειονότητα των διεθνών συστάσεων σχετικά με τα πλήκτρα πρόσβασης. Αυτά είναι:

 • 0 - Αρχική σελίδα
 • 1 - Θέματα
 • 2 - Αναδυόμενοι κίνδυνοι
 • 3 - Εκδόσεις
 • 4 - Γεγονότα & αριθμοί
 • 5 - Νομοθεσία
 • 6 - Καμπάνιες & Βραβεία
 • 7 - Εργαλεία & Πόροι
 • 8 - Σχετικά με τον EU-OSHA
 • S - Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • M - Χάρτης τοποθεσίας
 • Γ - Επικοινωνήστε μαζί μας
 • Κ - Προσβασιμότητα
 • P - Σημείωση απορρήτου
 • N - Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου
 • L - Αλλαγή γλώσσας
 • Q - Αναζήτηση πλαισίου κειμένου

Χρήση των πλήκτρων πρόσβασης σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης

 
Πρόγραμμα περιήγησης Windows Linux Mac
Internet explorer [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης , Enter key Δ/Υ  
Chrome [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης [Control] [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης
Firefox [Alt][Shift] + πλήκτρο πρόσβασης [Alt][Shift] + πλήκτρο πρόσβασης [Control] [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης
Safari [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης Δ/Υ [Control] [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης
Opera

Opera 15 ή μεταγενέστερο: [Alt] + πλήκτρο πρόσβασης

Opera 12.1 ή προγενέστερο: [Shift] [Esc] + πλήκτρο πρόσβασης