Ετοιμαστείτε για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων και συμμετάσχετε στις προσπάθειες του EU-OSHA για ασφαλέστερους και υγιέστερους χώρους εργασίας

Image

© alotofpeople - stock.adobe.com

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων εγκαινιάζεται στις 9 Μαΐου 2023, Ημέρα της Ευρώπης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος του έτους, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 9 Μαΐου 2024, είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των δεξιοτήτων για την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.

Ο EU-OSHA συμβάλλει ενεργά στο έτος αυτό με το έργο OSH Vet, προάγοντας την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (OSH) μεταξύ των εκπαιδευτικών και των σπουδαστών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η προετοιμασία των δεξιοτήτων των εργαζομένων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εργασίας αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο της επόμενης εκστρατείας του EU-OSHA 2023-25 "Ασφαλής και υγιής εργασία στην ψηφιακή εποχή".

Επιπλέον, το έργο OiRA του EU-OSHA, μέσω περισσότερων από 330 τομεακών εργαλείων, επιτρέπει την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τον τρόπο διενέργειας μιας απλής εκτίμησης κινδύνων, η οποία αποτελεί την απαραίτητη αφετηρία για τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας.

Ας κάνουμε ένα βήμα προς ένα ασφαλέστερο και υγιέστερο εργασιακό περιβάλλον με τον EU-OSHA!

Μάθετε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων και ενημερωθείτε για εκδηλώσεις και δραστηριότητες κοντά σας.

Λάβετε μέρος στην εκδήλωση παρουσίασης του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2023, 14:00 - 15:30 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης, και θα μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο.