Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2020-2022

Keywords:

Το παρόν ενημερωτικό έντυπο παρουσιάζει παραδείγματα καλών πρακτικών που βραβεύτηκαν και έλαβαν τιμητικές διακρίσεις στον 15ο διαγωνισμό των Βραβείων Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, στον οποίο επιβραβεύονται η επιτυχής πρόληψη και διαχείριση των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) στον χώρο εργασίας.

Τα βραβεία 2020-22 εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιδεικνύουν ισχυρή δέσμευση για ενεργό συμμετοχή στον εντοπισμό των κινδύνων και στην εφαρμογή καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων που μειώνουν ή εξαλείφουν την απειλή των ΜΣΠ που συνδέονται με την εργασία.

Τα εν λόγω παραδείγματα είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμα και μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλες επιχειρήσεις, τομείς ή κράτη μέλη, προσθέτοντας αξία στις υπάρχουσες πρακτικές, ενώ λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της πλειονότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, δηλαδή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Μεταφόρτωση in: en