Σλοβενία: Προώθηση της ασφάλειας στον χώρο εργασίας καθώς και της σωματικής και ψυχικής υγείας σε ασφαλιστική εταιρεία

Keywords:

Οι υπάλληλοι της σλοβενικής ασφαλιστικής εταιρείας Zavarovalnica Triglav, d.d. εκτελούν κυρίως εργασίες γραφείου και διατρέχουν κίνδυνο ανάπτυξης μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) λόγω της χρήσης υπολογιστών. Η εταιρεία χρησιμοποίησε μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ψυχικής και σωματικής υγείας μέσω της λήψης εργονομικών μέτρων, της προώθησης της σωματικής άσκησης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την εργασία στο γραφείο και από το σπίτι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τα κίνητρα του προσωπικού και να μειωθούν οι αναρρωτικές άδειες.

Η Zavarovalnica Triglav, d.d. είναι ένας από τους νικητές στον 15ο διαγωνισμό των Βραβείων Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, στον οποίο επιβραβεύονται η επιτυχής πρόληψη και διαχείριση των ΜΣΠ.

Μεταφόρτωση in: en | fi | nl | sl |