Φινλανδία: Κατάρτιση μεγάλης κλίμακας σε θέματα πρόληψης για κοινωνικούς λειτουργούς και εργαζομένους στον τομέα της υγείας μέσω προσαρμόσιμου μοντέλου εργονομίας

Keywords:

Το 2020 οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) ήταν υπεύθυνες για το ένα τρίτο περίπου των απουσιών στη Siun sote — Κοινή δημοτική αρχή για τις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες της Βόρειας Καρελίας. Ο φινλανδικός οργανισμός εκπόνησε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης σε εξειδικευμένα θέματα εργονομίας στον τομέα της παροχής φροντίδας και υποστήριξης. Το συγκεκριμένο μοντέλο εργονομίας δίνει έμφαση στην πρόληψη των ΜΣΠ μέσω της κατάρτισης και της ευαισθητοποίησης των κοινωνικών λειτουργών και των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Η Siun sote είναι ένα από τα παραδείγματα που έλαβαν τιμητική διάκριση στον 15ο διαγωνισμό των Βραβείων Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, στον οποίο επιβραβεύονται η επιτυχής πρόληψη και διαχείριση των ΜΣΠ.

Μεταφόρτωση in: en | fi | nl |