Κάτω Χώρες: Μείωση εργασιών υψηλών σωματικών απαιτήσεων με τεχνικές και οργανωτικές προσαρμογές στις υπηρεσίες καθαρισμού

Keywords:

Η ολλανδική εταιρεία υπηρεσιών καθαρισμού Hago Next αντιμετώπιζε δυσκολίες στη διατήρηση έμπειρων υπαλλήλων και στην προσέλκυση καινούργιων υπαλλήλων, λόγω των υψηλών σωματικών απαιτήσεων των εργασιών της. Με σκοπό τη μείωση της σωματικής καταπόνησης και την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ), η εταιρεία έχει εφαρμόσει ευρύ φάσμα μέτρων για τη βελτίωση των πρακτικών και των συνθηκών εργασίας. Η Hago Next είναι ένα από τα παραδείγματα που έλαβαν τιμητική διάκριση στον 15ο διαγωνισμό των Βραβείων Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, στον οποίο επιβραβεύονται η επιτυχής πρόληψη και διαχείριση των ΜΣΠ.

Μεταφόρτωση in: en | nl |