Κάτω Χώρες: Αυτοματοποίηση της στοίβαξης τελάρων και κιβωτίων για τη μείωση της χειρωνακτικής ανύψωσης σε εταιρεία παραγωγής λαχανικών

Keywords:

Οι εργαζόμενοι στην ολλανδική εταιρεία παραγωγής λαχανικών Verdonk Broccoli ήταν επιρρεπείς στην εμφάνιση μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ), ιδίως λόγω της ανύψωσης και της στοίβαξης τελάρων και κιβωτίων. Για την πρόληψη των ΜΣΠ και τη μείωση της σωματικής καταπόνησης και της χειρωνακτικής ανύψωσης, αγοράστηκαν παλετοποιητές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν τα προβλήματα υγείας και οι απουσίες, καθώς και η εναλλαγή προσωπικού κατά 30 %. Η Verdonk Broccoli είναι ένα από τα παραδείγματα που έλαβαν τιμητική διάκριση στον 15ο διαγωνισμό των Βραβείων Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, στον οποίο επιβραβεύονται η επιτυχής πρόληψη και διαχείριση των ΜΣΠ.

Μεταφόρτωση in: en | nl |