Κύπρος: Φορετοί εξωσκελετοί για την καλύτερη διαχείριση της χειρωνακτικής διακίνησης στους αερολιμένες

Keywords:

Οι εργαζόμενοι της Swissport Cyprus Ltd που φορτώνουν και εκφορτώνουν χειρωνακτικά αποσκευές, φορτία και αλληλογραφία διατρέχουν κίνδυνο μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ), όπως προβλήματα στη μέση. Η εταιρεία δοκίμασε, ανέπτυξε περαιτέρω και αγόρασε μια υπερσύγχρονη στολή (εξωσκελετό) με στόχο τη βελτίωση της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων στους διεθνείς αερολιμένες της Λάρνακας και της Πάφου. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στις δοκιμές ήταν σημαντική. Το αποτέλεσμα ήταν η βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας και η μείωση του κινδύνου τραυματισμού και ΜΣΠ.

Η Swissport Cyprus Ltd είναι ένας από τους νικητές του 15ου διαγωνισμού των Βραβείων Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, στον οποίο επιβραβεύονται η επιτυχής πρόληψη και διαχείριση των ΜΣΠ.

Μεταφόρτωση in: el | en | fi | nl |