Φινλανδία: Βελτίωση της εργονομίας μέσω της συνεργασίας πολλών επαγγελματικών ομάδων στη βιομηχανία τροφίμων

Keywords:

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) ήταν η κύρια αιτία αναρρωτικής άδειας στο φινλανδικό εργοστάσιο παιδικών τροφών Suomen Nestlé. Η λύση ήταν η βελτίωση της εργονομίας. Η εταιρεία εφάρμοσε διάφορα μέτρα για τη βελτίωση των διαδικασιών και των συνθηκών εργασίας με σκοπό την πρόληψη των ΜΣΠ, την υποστήριξη της αποκατάστασης των εργαζομένων που πάσχουν από ΜΣΠ και την προαγωγή της καλής φυσικής κατάστασης και της ευεξίας γενικότερα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των ημερών αναρρωτικής άδειας. Η Suomen Nestlé είναι ένα από τα παραδείγματα που έλαβαν τιμητική διάκριση στον 15ο διαγωνισμό των Βραβείων Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, στον οποίο επιβραβεύονται η επιτυχής πρόληψη και διαχείριση των ΜΣΠ.

Μεταφόρτωση in: en | fi | nl |