Βραβεία Καλής Πρακτικής για «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» 2016-2017

Keywords:

Στο πλαίσιο της εκστρατείας του «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες», ο EU-OSHA διοργανώνει Βραβεία Καλής Πρακτικής για «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας». Η εκστρατεία προάγει το δικαίωμα στη βιώσιμη εργασία και την υγιή γήρανση από την αρχή του εργασιακού βίου, σκοπός δε των βραβείων είναι η ανάδειξη επιχειρήσεων και οργανισμών που εφαρμόζουν εξαιρετικές και καινοτόμες μεθόδους για την προαγωγή της βιώσιμης εργασίας υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού.

Από τις περιλήψεις των παραδειγμάτων επιχειρήσεων που παρουσιάζονται στο παρόν εγχειρίδιο αναδεικνύονται ξεκάθαρα τα αποτελέσματα και τα οφέλη που μπορεί να εξασφαλίσει μια επιχείρηση όταν υπερβαίνει τις βασικές νομικές απαιτήσεις στον τομέα της ΕΑΥ και όταν αναγνωρίζει τις δυνατότητες που κρύβει η διατήρηση της καλής υγείας των εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής τους σταδιοδρομίας.

Μεταφόρτωση in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | no | pl | sk | sl |