Βραβεία καλής πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2014-2015

Keywords:

Ο θεσμός των Βραβείων Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, τα οποία απονέμονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας «Διαχείριση του άγχους σε ασφαλείς και υγιείς χώρους Εργασίας» για την περίοδο 2014-2015. Σκοπός της διοργάνωσης του 2014-15 είναι να προβληθούν τα καλύτερα παραδείγματα έμπρακτης διαχείρισης του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους εργασιακούς χώρους επιχειρήσεων ή οργανώσεων. Τα βραβεία απονέμονται ως αναγνώριση εξαιρετικών και καινοτόμων παρεμβάσεων, ισχυρής δέσμευσης από πλευράς διοικήσεων και συμμετοχικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Μέσω του διαγωνισμού ο EU-OSHA προωθεί καλές πρακτικές στους χώρους εργασίας και διαδίδει σχετικές πληροφορίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μεταφόρτωση in: bg | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl |