Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης επαγγελματικού καρκίνου στην Ευρώπη — τα πρώτα ευρήματα της έρευνας για την έκθεση των εργαζομένων

Keywords:

Η έρευνα του EU-OSHA για την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου στην Ευρώπη (WES) παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή έκθεση των εργαζομένων σε 24 γνωστούς παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας εργασίας τους. Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη στη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία και τη Φινλανδία το 2023.

Η παρούσα δημοσίευση παρουσιάζει τα πρώτα πορίσματα της έρευνας, ενώ επισημαίνει τους συνηθέστερους παράγοντες επαγγελματικής έκθεσης μεταξύ των εξεταζόμενων παραγόντων κινδύνου εμφάνισης καρκίνου, τις συνθήκες έκθεσης και τη σχέση μεταξύ της έκθεσης και ορισμένων συνθηκών εργασίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τα άτομα που εργάζονται σε πολύ μικρούς ή μικρούς χώρους εργασίας σε σύγκριση με τους μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους χώρους εργασίας και για όσους εργάζονται περισσότερες από 50 ώρες την εβδομάδα.

Μεταφόρτωση in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |