Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης επαγγελματικού καρκίνου στην Ευρώπη — σύνοψη της μεθοδολογίας της έρευνας για την έκθεση των εργαζομένων

Keywords:

Η έρευνα του EU-OSHA για την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου στην Ευρώπη (WES) παρέχει δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την πιθανή έκθεση των εργαζομένων κατά την τελευταία εβδομάδα εργασίας τους σε 24 γνωστούς παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου. Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη στη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία και τη Φινλανδία το 2023.

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύχθηκε η έρευνα, με βάση την αυστραλιανή μελέτη παραγόντων επαγγελματικής έκθεσης και το εργαλείο OccIDEAS, και προσαρμόστηκε στο πλαίσιο της ΕΕ. Συνοψίζει επίσης πώς η έρευνα κρίθηκε κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό καθώς και τον τρόπο υλοποίησής της. 

Μεταφόρτωση in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |