στρατηγική διαχείρισης, κατά την εφαρμογή της οποίας η διοίκηση οδηγεί με παράδειγμα και επιδεικνύει επιτελικό ρόλο στην πρόληψη των ατυχημάτων και των ασθενειών στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και της επαγγελματικής υγείας αντίστοιχα

φυσικό πεδίο προσδιοριζόμενο από το σύνολο τεσσάρων φορέων που χαρακτηρίζουν τις ηλεκτρικές και μαγνητικές καταστάσεις ενός υλικού μέσου ή κενού

λογισμικό το οποίο μπορεί να λειτουργεί μέσω διαδικτύου, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε τηλέφωνο, ταμπλέτα ή οποιαδήποτε άλλη διαδραστική ηλεκτρονική συσκευή, π.χ για την υποβοήθηση της διαχείρισης των επαγγελματικών κινδύνων