εργαζόμενη γυναίκα που έχει γεννήσει όχι περισσότερο από 14 εβδομάδες πριν από μια κρίσιμη ημερομηνία με απουσία λόγω ασθενείας μετά τον τοκετό με βάση κυρίως τον ρυθμό της ανάρρωσης της μητέρας, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης των επιπλοκών κατά τον τοκετό και την ανάκαμψη