Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

06561D

Info -

λοιπές ομάδες εμπειρογνωμόνων

Translations

 • Български: Други експертни групи
 • Čeština: Ostatní odborné skupiny
 • Dansk: andre ekspertgrupper
 • Deutsch: Sonstige Sachverständigengruppen
 • Ελληνικά: λοιπές ομάδες εμπειρογνωμόνων
 • English: Other expert groups
 • Español: otros grupos de expertos
 • Eesti: Muud ekspertrühmad
 • Suomi: Muut asiantuntijaryhmät
 • Français: autres groupes d’experts
 • Hrvatski: Ostale stručne skupine
 • Magyar: Egyéb szakértői csoportok
 • Íslenska: Aðrir sérfræðihópar
 • Italiano: altri gruppi di esperti
 • Lietuvių: Kitos ekspertų grupės
 • Latviešu: Citas ekspertu grupas
 • Malti: Gruppi esperti oħra
 • Nederlands: Andere deskundigengroepen
 • Norsk: Andre ekspertgrupper
 • Polski: Inne grupy ekspertów
 • Português: Outros grupos de peritos
 • Română: Alte grupuri de experţi
 • Slovenčina: Skupiny zložené z iných odborníkov
 • Slovenščina: Druge strokovne skupine
 • Svenska: övriga expertgrupper