Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

18641D

Info -

λήψη αποφάσεων

Translations

 • Български: Вземане на решения
 • Čeština: Rozhodování
 • Dansk: beslutningstagning
 • Deutsch: Beschlussfassung
 • Ελληνικά: λήψη αποφάσεων
 • English: Decision-making
 • Español: toma de decisiones
 • Eesti: Otsuste tegemine
 • Suomi: Päätöksenteko
 • Français: processus de prise de décisions
 • Hrvatski: Odlučivanje
 • Magyar: Döntéshozatal
 • Íslenska: Ákvarðanataka
 • Italiano: processo decisionale
 • Lietuvių: Sprendimų priėmimas
 • Latviešu: Lēmumu pieņemšana
 • Malti: Teħid ta' deċiżjonijiet
 • Nederlands: besluitvorming
 • Norsk: Beslutningstaking
 • Polski: Podejmowanie decyzji
 • Português: Tomada de decisões
 • Română: Luarea deciziilor
 • Slovenčina: rozhodovanie
 • Slovenščina: Odločanje
 • Svenska: beslutsprocess