Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

58841C

Info -

λατομεία

Translations

 • Български: Каменоломни
 • Čeština: lomy
 • Dansk: stenbrud
 • Deutsch: Steinbrüche
 • Ελληνικά: λατομεία
 • English: Quarries
 • Español: canteras
 • Eesti: Karjäärid
 • Suomi: Avolouhokset
 • Français: carrières
 • Hrvatski: Kamenolomi
 • Magyar: Kőbányák
 • Íslenska: Námur
 • Italiano: cave
 • Lietuvių: Karjerai
 • Latviešu: Akmeņlauztuves
 • Malti: Barrieri
 • Nederlands: steengroeves
 • Norsk: Steinbrudd
 • Polski: Kamieniołomy
 • Português: Pedreiras
 • Română: Cariere de substanţe minerale
 • Slovenčina: lomy
 • Slovenščina: Kamnolomi
 • Svenska: stenbrott