ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα ενδέχεται να αντιδρούν όταν αντιμετωπίζουν καταστάσεις κινδύνου

διεπιστημονικός κλάδος της μηχανικής και των θετικών επιστημών - συμπεριλαμβανομένων της μηχανολογίας, της ηλεκτρονικής και της πληροφορικής - που ασχολείται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη χρήση ρομπότ, καθώς και συστήματα πληροφορικής για τον έλεγχο, την αισθητηριακή τους ανάδραση και την επεξεργασία πληροφοριών