Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

45561C

Info -

ρόλος στην οργάνωση

Translations

 • Български: Роля (функции) в организацията
 • Čeština: role v organizaci
 • Dansk: rolle i organisationen
 • Deutsch: Betriebliche Rolle
 • Ελληνικά: ρόλος στην οργάνωση
 • English: Role in organisation
 • Español: rol en la organización
 • Eesti: Roll organisatsioonis
 • Suomi: Rooli organisaatiossa
 • Français: rôle au sein de l’organisation
 • Hrvatski: Uloga u organizaciji
 • Magyar: Szervezeten belüli szerep
 • Íslenska: Hlutverk í fyrirtæki
 • Italiano: Ruolo all’interno dell’organizzazione
 • Lietuvių: Vaidmuo organizacijoje
 • Latviešu: Loma organizācijā
 • Malti: Rwol fl-organizzazzjoni
 • Nederlands: rol/positie/taken binnen de organisatie
 • Norsk: Rolle i organisasjon
 • Polski: Miejsce w schemacie organizacyjnym
 • Português: Papel na organização
 • Română: Rol în cadrul organizaţiei
 • Slovenčina: úloha v organizácii
 • Slovenščina: Vloga v organizaciji
 • Svenska: roll i organisationen